CNV

Terpstra Voorzitter Raad van Toezicht Windesheim

De voorzitter van het CNV, Doekle Terpstra, is met ingang van 1 maart 2000 voorzitter van de Raad van Toezicht van de Christelijke Hogeschool Windesheim in Zwolle. Terpstra volgt hiermee drs. G.W. de Boer op.

Windesheim heeft in de persoon van de heer Terpstra een waardig opvolger gevonden voor de vertrekkende voorzitter van de Raad van Toezicht, drs. G.W. de Boer.
Het CNV en de Christelijke Hogeschool Windesheim hebben gemeen dat zij hun werk invullen vanuit een levensvisie die geïnspireerd wordt vanuit christelijk perspectief. Daarnaast zijn ze beiden maatschappelijk betrokken rond onderwerpen als arbeid en zorg voor de mens. Waar Windesheim haar studenten toerust en (op)leidt naar de arbeidsmarkt, is het CNV aanwezig daar waar het gaat om zorg voor de mens in arbeidssituaties.
Verder is de heer Terpstra geen onbekende van Windesheim. Terpstra heeft zijn hbo-opleiding gevolgd bij de voormalige Sociale Akademie in Kampen, die in 1986 is opgegaan in de Chr. Hogeschool Windesheim. De verwantschap tussen beide organisaties en de maatschappelijke verantwoordelijkheid waar beide voor willen staan daar waar het gaat om mens en arbeid, heeft geleid tot de benoeming van Terpstra.

De heer Terpstra volgt de heer De Boer op, die tot september 1999 voorzitter was van de Raad van Toezicht van Windesheim. De heer De Boer was de eerste voorzitter van de Raad van Toezicht sinds deze het Stichtingsbestuur heeft vervangen. Omdat de zittingstermijn van De Boer afgelopen september was verstreken, heeft de Raad van Toezicht, in nauw overleg met het College van Bestuur van de hogeschool een nieuwe voorzitter gezocht.
De functie van de Raad van Toezicht is te vergelijken met die van de Raad van Commissarissen in het bedrijfsleven.

Deel: ' Terpstra voorzitter Raad van Toezicht Windesheim Zwolle '
Lees ook