Nieuws Gemeente Groningen


Terugloop aantal cliënten SOZAWE
9 juni 1999
Het aantal cliënten van de dienst SOZAWE is in de afgelopen jaren met ongeveer drieduizend cliënten gedaald tot 12.400 eind 1998. Ook in de eerste maanden van dit jaar heeft deze daling zich met zon 100 cliënten per maand doorgezet.
Deze positieve ontwikkeling die het resultaat is van een goede economische ontwikkeling en zeker ook de inzet van de dienst SOZAWE, heeft als direct gevolg een vermindering van de inkomsten uit het gemeentefonds. Deze vermindering bedraagt dit jaar 8,9 miljoen en loopt op tot 12,4 miljoen in 2002.

Deel: ' Terugloop aantal cliënten SOZAWE Groningen '
Lees ook