SNS Reaal Groep

Reaal Bedrijven Schade trekt zich terug uit co-assurantiemarkt

17 september 2001

De directie van Reaal Bedrijven Schade heeft besloten zich terug te trekken uit de Groot Zakelijke Schademarkt. Dat betekent dat de verzekeringsmaatschappij zich met name terugtrekt uit de co-assurantiemarkt en derhalve stopt met de beurstekening. Tevens wordt de woningbouw- en gemeenteportefeuille afgebouwd.

De heer Boven, hoofddirectie Reaal Verzekeringen, meldt: Op basis van resultaten van enkele diepgaande schade-analyses zijn we tot de conclusie gekomen dat onze woningbouw- en gemeenteportefeuille in de huidige markt helaas een te beperkte omvang hebben om deze goed te kunnen exploiteren. Daarnaast moet gewezen worden op de ontwikkeling van de alsmaar oplopende schadelast in combinatie met het gemiddelde premieniveau in de huidige markt. Het besluit om ons terug te trekken uit de co-assurantiemarkt en te stoppen met de beurstekening sluit dan ook aan bij onze nieuwe strategie waarin de betreffende markt niet meer tot onze kernactiviteiten behoort.

Praktisch gezien, vervolgt Boven, betekent dit dat wij vanaf heden geen nieuwe verzekeringen meer zullen accepteren. Alle bestaande contracten worden per eerstkomende mogelijkheid beëindigd. Onze relaties ontvangen binnenkort een brief waarin we hen informeren over ons besluit. Voor polishouders die naar aanleiding van die brief vragen hebben, is een speciale telefoonlijn ingericht.

Einde persbericht

Nadere informatie:
Marcel Evertsen
Communicatie Hooge Huys
Telefoon 072 - 54 86 470
Mobiel 06 - 51 22 12 61
E-mail: marcel.evertsen@hoogehuys.nl

Deel: ' Terugtrekking Reaal Bedrijven Schade uit co-assurantiemarkt '
Lees ook