RVD/DV

MINISTERRAAD: Benoeming staatsraad....

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Persbericht Ministerraad
8 januari 1999

BENOEMING STAATSRAAD IN BUITENGEWONE DIENST

De ministerraad heeft er op voorstel van minister Peper van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties mee ingestemd om mevrouw mr. C.A. Terwee-van Hilten voor te dragen voor benoeming tot staatsraad in buitengewone dienst. Het verzoek is de benoeming op 1 juni 1999 te laten ingaan. De staatsraad zal deelnemen aan de werkzaamheden van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Mevrouw Terwee (63 jaar) is president van de arrondissementsrechtbank te Haarlem.

RVD, 08.01.1999


08 jan 99 15:42

Deel: ' Terwee-van Hilten staatsraad in buitengewone dienst '
Lees ook