expostbus51


MINISTERIE VENW

MIN VenW: test Intelligente Snelheidsaanpassingen

TEST MET INTELLIGENTE SNELHEIDSAANPASSINGEN (ISA) DIT JAAR VAN START

In de Tilburgse wijk Campenhoef zal van 1 oktober 1999 tot 1 oktober 2000 een test worden gehouden met Intelligente Snelheidsaanpassing (ISA). Dit schrijft Minister Netelenbos van Verkeer & Waterstaat in een brief aan de Tweede Kamer. De proef wordt gehouden met een 20-tal speciale ISA-auto.s. Het doel van de proef is het systeem te testen, het draagvlak te onderzoeken evenals de invloed van het systeem op het rijgedrag van bestuurders. De proef wordt gehouden in het kader van het verkeersveiligheidsbeleid, en past in het streven naar een .Duurzaam Veilig. verkeerssysteem.

ISA

ISA is een verzamelnaam voor systemen waarbij de snelheid van een voertuig wordt gevolgd. Overschrijdt het voertuig de maximaal toegestane snelheid, dan vindt aanpassing plaats. Dit gebeurt automatisch via de motor of met behulp van een waarschuwingssignaal in het voertuig, door ingrijpen van de bestuurder.

In 1995 drong de Tweede kamer er op aan een test te doen met ISA omdat verwacht werd dat dit systeem een belangrijke bijdrage zou kunnen leveren in de strijd tegen verkeersonveiligheid. Verschillende landen zijn reeds actief met verschillende varianten op het gebied van ISA. Er bestaat inmiddels een internationale contactgroep ISA. Hieraan nemen Duitsland, Zweden, Noorwegen, en het Verenigd Koninkrijk en Nederland deel.

Proef
Het proefproject met ISA wordt uitgevoerd door het Ministerie van Verkeer & Waterstaat en de gemeente Tilburg. Tijdens de test in Tilburg zullen er 20 met ISA-uitgeruste auto.s en waarschijnlijk een met ISA-uitgeruste bus rondrijden. De auto.s zullen beurtelings voor twee maanden aan buurtbewoners van de wijk Campenhoef beschikbaar worden gesteld. In totaal zullen 120 huishoudens deelnemen aan de proef. Omdat de proef kleinschalig is, kunnen er na afloop van de proef slechts indicatieve uitspraken worden gedaan over de effecten op verkeersveiligheid en brandstofverbruik.

Tijdens het proefproject wordt geëxperimenteerd met maximaal toegestane snelheden van 80 of 70, 50 of 30 en stapvoets. In het project is gekozen voor de gesloten ISA-variant. Wanneer een bestuurder de maximale snelheid overschrijdt, wordt deze snelheid via de motor automatisch aangepast.

Moniek Bluyssen: 070-3517112, of semafoon: 06-57584191.

21 apr 99 10:10

Deel: ' Test met intelligente snelheidsaanpassingen (ISA) '
Lees ook