P E R S M E D E D E L I N G
Brussel, 19 februari 1999.

Het testament van Karel Van Noppen nog steeds niet uitgevoerd

De groenen vinden het wraakroepend dat 4 jaar na de moord op Karel Van Noppen, de opdrachtgevers nog steeds niet gekend zijn. Ook moeten we vaststellen dat de gezondheid van ons voedsel steeds meer bedreigd wordt : antibiotica in veevoeders, pesticiden in groenten, genetische manipulatie in de landbouw,... het is meer dan tijd voor een ander soort landbouw. De biologische teelt van groenten, veevoeders en vee krijgt trouwens steeds meer waardering van de consument. Jammer dat de overheidssubsidies voor deze sector zo belachelijk laag zijn.

Gelukkig ontstond onder de stuwende kracht van Mevrouw Van Noppen de Stichting Karel Van Noppen die met studiedagen, tijdschrift, lezingen en allerhande acties het geweten van de overheid blijvend probeert wakker te schudden. In deze stichting vinden allen zich terug die een andere landbouw wensen en de strijd tegen fraude en maffia nooit willen opgeven. Op het politieke vlak zal deze stichting in AGALEV steeds een medestander vinden, omdat de Groenen, waar ook in Europa, belang hechten aan de kwaliteit van het leven en de gezondheid van onze en toekomstige generaties.

De Agalev-parlementsleden Jos Geysels, Frans Lozie, Joos Wauters, Johan Malcorps en Jos Stassen zullen de herdenkingsplechtigheid voor Karel Van Noppen zaterdag bijwonen.

Frans LOZIE, Volksvertegenwoordiger

Agalev-delegatie inspecteert mee op Kleine Brogel

De groenen zullen nu zondag ook aanwezig zijn op de actie in Kleine Brogel waartoe het Forum voor Vredesactie opgeroepen heeft. Het gaat met name over de parlementsleden Hugo Van Dienderen, Lode Vanoost, Joos Wauters en Johan Malcorps en lijsttrekster van de Europese groene lijst Patsy Sörensen.

Agalev Persdienst
Ingrid Pira
Brialmontstraat 23, 1210 Brussel
tel (02)219 19 19 fax (02)223 10 90
gsm (075)92 54 96
e-mail pers@agalev.be

Agalev via InterNet
e-mail persdienst: pers@agalev.be
agalev homepage : https://www.agalev.be/ persteksten : https://www.agalev.be/pers/

Deel: ' 'Testament Karel Van Noppen nog steeds niet uitgevoerd' '
Lees ook