Katholieke Universiteit Nijmegen

Bron: Pers en Voorlichting, tel. (024) 361 22 30 Aanmaakdatum: 3 februari 1999

PERS & VOORLICHTING Persbericht

TEUN VAN AKEN NIEUWE DIRECTEUR ITS

Na 11 jaar werkzaam te zijn geweest als managing partner en trainer bij Rijntraining BV in Arnhem, is dr. T.G.C. van Aken per 1 januari 1999 directeur geworden van het ITS. Het ITS is een van de grootste instituten voor beleidsonderzoek in Nederland en onderdeel van de Katholieke Universiteit Nijmegen. Van Aken volgt daarmee drs. A.J. Mens op, die de functie van directeur aan het ITS vijftien jaar bekleedde.

Kort curriculum

Teun van Aken doorliep na de HBS Groningen de Sociale Akademie Baarn, waar hij in 1969 de specialisatie in het personeelswerk afrondde. Daarna vervulde hij verschillende functies, onder andere in het personeelswerk. Ondertussen volgde hij, naast zijn werk, een studie Sociologie aan de toenmalige Katholieke Hogeschool Tilburg, en een aantal postacademische opleidingen, onder andere aan de KUN en de RUL.

In 1980 ging hij voor Rijnconsult BV werken als organisatieadviseur/trainer, dat hij eind 1986 verliet om voor zichzelf te beginnen met het adviesbureau Framus BV voor opleidings- en trainingssoftware. In 1988 werd hij door Rijnconsult BV weer teruggevraagd om leiding te gaan geven aan Rijntraining BV, een dochter van Rijnconsult, die zich specialiseert in bedrijfstrainingen.

Van Aken heeft, zo moge blijken uit zijn voorgeschiedenis, belangstelling voor arbeidsprocessen binnen organisaties, met een bijzondere aandacht voor Informatie- en communicatietechnologie daarbinnen. Veel van zijn activiteiten binnen en buiten de werkcontext betreffen deelgebieden daarvan. In zijn dissertatie over succesfactoren voor Project Management, waarop hij in 1996 promoveerde, komen die belangstellingsgebieden gecombineerd ook terug: de rode draad erin is de aandacht voor wat mensen in werksituaties brengt tot betere resultaten. Het is Van Akens overtuiging dat de verandering van werkstijlen veel meer effect heeft op het succesvol opereren van organisaties dan aanpassing van instrumenten en systemen. Hij gebruikt deze inzichten voortdurend in zijn werk.

ITS, werkstation voor wetenschappelijk beleidsonderzoek

Het ITS te Nijmegen legt zich al meer dan 30 jaar toe op het uitvoeren van een breed scala van onderzoeks- en adviesprojecten voor diverse ministeries en andere opdrachtgevers. Vanuit in eerste instantie de sociologische invalshoek heeft het instituut onder de naam van Instituut voor Toegepaste Sociologie in de loop der jaren een groot aantal maatschappijgerichte en wetenschappelijke onderzoeksprojecten uitgevoerd.

In de jaren '90 worden er naast sociologische ook psychologische, politicologische, beleidswetenschappelijke en juridische invalshoeken gehanteerd, en verandert de naam in Instituut voor Toegepaste Sociale wetenschappen. Langzamerhand is het ITS in de jaren daarna een werkstation voor beleidsonderzoek geworden. In 1998 is dan ook het credo wetenschap voor beleid en samenleving aan de naam toegevoegd. Het instituut voert gemiddeld zo'n 100-150 onderzoeks- en adviesprojecten per jaar uit voor vrijwel alle ministeries, en voor veel provinciale, regionale en gemeentelijke instellingen en (koepel) organisaties.

Gelegen op het snijvlak tussen markt en wetenschap, en als zodanig altijd op zoek naar initiatiefnemers die van beide kanten kennis en ervaring inbrengen, verwelkomt het ITS Teun van Aken van harte, en stelt er vertrouwen in dat deze het ITS verder kan ontwikkelen als toonaangevend beleidsonderzoeksinstituut.

Deel: ' Teun van Aken nieuwe directeur ITS '
Lees ook