Gemeente Zwijndrecht

Sociaal Raadslieden Zwijndrecht
Uitslag klantentevredenheidsonderzoek

Het bureau Sociaal Raadslieden biedt zakelijke en kortdurende dienstverlening aan alle burgers van Zwijndrecht en Heerjansdam met vragen en problemen op een breed sociaal juridisch terrein. Het is een onafhankelijk bureau dat de burgers van Zwijndrecht gratis en onafhankelijk advies en ondersteuning zou bieden ten aanzien van problemen op maatschappelijk en juridisch terrein.

Onderwerpen waarvoor men bij de het bureau terecht kan zijn: uitkeringen kinderbijslag, personen- en familierecht o.a. huwelijk en echtscheiding, erfrecht, burenrecht, vreemdelingenrecht, naturalisatie, huurzaken, belastingen etc.

Uit het jaarverslag blijkt dat het aantal bezoekers en contacten afgelopen jaar fors zijn gestegen. Aan het eind van 2001 heeft het bureau een klantentevredenheidsonderzoek onder de klanten gehouden. Dit is een terugkerend jaarlijks onderzoek. De resultaten en conclusies van het onderzoek zijn in het jaarverslag 2001 meegenomen. Nog eens goed om aandacht te besteden aan de uitslagen. Alle klanten die voor een eerste keer het bureau hebben benaderd en voor wie zij een vervolgactie hebben ondernomen, zijn voor dit onderzoek benaderd. Er zijn 248 brieven verstuurd en 71 geëvalueerd.

Eén van de belangrijkste doelstellingen van het bureau is de burger te informeren op het gebied van sociale wetgeving en juridische vraagstukken. Informatie, advies en bemiddeling hebben tot doel dat de klant in de toekomst zelf zijn weg kan vinden. De vragen in de enquête hadden betrekking op de kwaliteit van de dienstverlening: duidelijkheid van informatie, voldoende informatie, tevredenheid bij opstellen bezwaarschriften.

Op de vraag was de informatie duidelijk gaf 97,1% aan: zeer duidelijk tot duidelijk.

64,8% van de geënquêteerden is zeer tevreden over de houding van de medewerkers en 32,4% tevreden. Over de snelheid van de afhandeling is 40,8% zeer tevreden en 56,3% tevreden.

Een andere vorm van dienstverlening is het opstellen van bezwaar- en beroepschriften. In de uitkomst blijkt 53,5 % zeer tevreden en 32,4 % tevreden. Bemiddeling behoort ook tot de taken van het bureau, zoals de bemiddeling naar uitkeringsinstanties, schuldeisers of privé personen. 69 % was zeer tevreden tot tevreden over de bemiddeling bij problemen.

Uiteraard was er ondanks deze positieve score ook een aantal suggesties gedaan, zoals de uitbreiding van de openingstijden en nog meer publiciteit van de minimaregelingen.

Deel: ' Tevreden klantenonderzoek raadslieden Zwijndrecht '
Lees ook