Gemeente Nijmegen

Tevredenheidsonderzoek Nieuwbouw Sportpark Grootstal

De gemeente Nijmegen start in november met een tevredenheidsonderzoek onder de bewoners van de nieuwbouw op het voormalig Sportpark Grootstal. Middels een schriftelijke enquête wil de gemeente informatie verkrijgen over wat bewoners vinden van hun woning en hun woonomgeving.

In 1996 is gestart met de bouw van 667 woningen op het voormalig Sportpark Grootstal. Nu ook de laatste appartementen van de wijk gereed zijn kan het tevredenheidsonderzoek van start gaan. In de enquête komen aspecten aan de orde als duurzaam bouwen, architectuur, groen, speelgelegenheid, aantrekkelijkheid en levendigheid. Aan deze aspecten is, tijdens de planvorming van deze woningbouwlocatie, veel aandacht besteed.
Het onderzoek wordt begeleid door een begeleidingsgroep waarin, naast verantwoordelijke ambtenaren, ook de politie, verhuurder Talis Woondiensten en enkele bewoners vertegenwoordigd zijn. Als vervolg op de schriftelijk enquête organiseert de gemeente begin volgend jaar een bewonersavond. Tijdens die avond krijgen de bewoners de mogelijkheid om hun mening mondeling toe te lichten. De eindresultaten van het onderzoek worden rond april volgend jaar verwacht. Deze uitkomsten worden gebruikt voor mogelijke verbeterpunten voor de wijk zelf en bij de planvorming van andere woningbouwprojecten zowel in bestaand stedelijk gebied als in de Waalsprong.

Bezoek wethouder
Voorafgaand aan het tevredenheidsonderzoek brengt wethouder Depla van Ruimtelijke ordening, Volkshuisvesting en Cultuur op maandag 29 oktober van 17.00 tot 19.00 uur een bezoek aan de nieuwbouwwijk. Tijdens dit bezoek loopt hij samen met de bewoners door de wijk om de nieuwbouwwoningen en de woonomgeving te bekijken.

Deel: ' Tevredenheidsonderzoek Sportpark Grootstal in Nijmegen '
Lees ook