BAAN COMPANY

The Baan Company voert een herstructurering door

The Baan Company voert een herstructurering door, om zich beter te kunnen toeleggen op de geïntegreerde oplossingen die ook via het internet kunnen werken.

De onderneming maakt de verwachtingen bekend voor de resultaten van het vierde kwartaal

Barneveld (Nederland) en Herndon (Virginia, V.S.), 4 januari - The Baan Company N.V. (Nasdaq: BAANF; AEX: BAAN), maakte vandaag bekend dat er een strategische herstructurering zal worden doorgevoerd, om de activiteiten van de onderneming toe te spitsen op het verschaffen van ondernemingssoftwareoplossingen met open integratie en geschikt voor gebruik bij het elektronisch zakendoen. Volgens de herstructureringsplannen moet Baan zich in zijn marktstrategie en bij de ontwikkeling van nieuwe producten voornamelijk toeleggen op de markt van het elektronisch zakendoen tussen bedrijven onderling (zgn. B2B E-commerce) - een markt waar de groeicijfers hoog liggen.

'Men schat dat met de markt van het elektronisch zakendoen tussen bedrijven tegen het jaar 2003 een omzet gemoeid zal zijn van meer dan
1.300 miljard Amerikaanse dollar, en dat 85% van alle elektronische zakelijke transacties tussen bedrijven zich zullen afspelen in het segment van de fabrieksnijverheid,' zei Katrina Roche, 'Chief Marketing Officer' bij Baan. 'We zijn er rotsvast van overtuigd dat Baan - door ten volle gebruik te maken van zijn dominante positie en diepgaande deskundigheid voor wat betreft de fabrieksnijverheid - een leidende positie kan verwerven in het elektronisch zakendoen tussen bedrijven, door zich vooral toe te leggen op het verschaffen van oplossingen die passen in het kader van het 'open-integratie elektronisch zakendoen' - dit ter ondersteuning van de 'E-Fulfillment'-visie die we in de loop van de maand november demonstreerden op BaanWorld. Met deze visie bieden we een oplossing voor alle aspecten van het tegemoetkomen aan de vraag van de klant - vanaf het ogenblik waarop de contactpersoon bij een mogelijke klant wordt geïdentificeerd, tot het verstrekken van voortdurende service aan de klant (met inbegrip van de ondersteuning voor rechtstreekse en onrechtstreekse aanschaffing, complexe fabricageprocessen en relatiebeheer voor 'E-klanten').'

Als onderdeel van het herstructurering zal de onderneming overgaan tot het afschrijven van bepaalde gekapitaliseerde software, apparatuur en immateriële vaste activa die niet in verband staan met het internetgericht kernbeleid. Bovendien zal de onderneming een veertiental kantoren sluiten en zal het personeelsbestand worden ingekrompen met ongeveer 4%. Men verwacht dat deze afschrijvingen en de herstructureringskosten, samen met de stijgingen in investeringen en andere reserves en voorzieningen, voor het vierde kwartaal van 1999 in totaal zowat 200 miljoen Amerikaanse dollar zullen bedragen. Het merendeel van deze kosten zijn geen cash-onkosten.

De onderneming verwacht om voor het vierde kwartaal, dat werd afgesloten op 31 december 1999, opbrengsten te kunnen noteren tussen 140 en 150 miljoen dollar. In het vierde kwartaal namen de opbrengsten uit de licenties ononderbroken toe in vergelijking met het derde kwartaal van 1999, en in vergelijking met dezelfde periode van het vorige jaar. Als de hiervoor vermelde 200 miljoen dollar kosten worden meegerekend, verwacht de onderneming voor het vierde kwartaal van 1999 een verlies te moeten rapporteren van tussen 240 miljoen en 250 miljoen dollar, wat overeenkomt met tussen 1,09 en 1,13 dollar verlies per aandeel.

'We sloten het kwartaal af met ongeveer 170 miljoen dollar in contanten en geldbeleggingen, en met de mogelijkheid om een beroep te doen op bijkomende financiering met eigen vermogen voor een totaal van 215 miljoen dollar,' zei Jim Mooney, CFO (financieel directeur) bij The Baan Company. 'Door de herstructurering vermindert onze lopende-kostenstructuur met ongeveer 25 miljoen dollar per kwartaal, waardoor we onze investeringen in onderzoek en ontwikkeling rond de groeimarkt van het elektronisch zakendoen tussen bedrijven onderling kunnen voortzetten, en ons vermogen om onze klanten ondersteuning te verlenen kunnen vergroten.'

Over The Baan Company

The Baan Company (Nasdaq: BAANF; AEX: BAAN) werd opgericht in 1978 en is wereldwijd actief als leverancier van bedrijfssoftwareoplossingen. The Baan Company biedt een veelomvattend assortiment van geïntegreerde diensten en uit componenten opgebouwde 'best-in-class' toepassingen die de volledige waardeketen van een organisatie bestrijken - met onder meer elektronisch zakendoen en elektronische handel via het Web, beheer van klantenrelaties, bedrijfsmiddelenplanning (ERP), onderhoud van de aanvoerketen en beheer van het bedrijfskennisbestand. De oplossingen van The Baan Company worden op meer dan 13.000 klantenlocaties over de hele wereld gebruikt en stellen organisaties in staat om de strategische ondernemingsgroei te sturen, bedrijfsprocessen te verbeteren, de complexiteit van de bedrijfsvoering te verminderen en de flexibiliteit van de onderneming als geheel te vergroten.

The Baan Company werkt vanuit twee hoofdkantoren, in Barneveld (Nederland) en Herndon (Virginia, V.S.). Nadere informatie over de onderneming is te vinden op het World Wide Web op www.baan.com.

Verklaringen in dit persbericht waarin de woorden 'is ervan overtuigd dat', 'verwacht', 'voorziet' en dergelijke voorkomen, zijn op de toekomst gerichte verklaringen ('forward-looking statements') in de betekenis die aan deze term wordt gegeven in de Amerikaanse wet op de beurshandel ('Securities Exchange Act') van 1934 en de latere amendementen van deze wet. Als dusdanig zijn ze onderhevig aan een aantal risico's en onzekerheden die een aanzienlijke invloed kunnen hebben op de uiteindelijke resultaten. Daarom kunnen de feitelijke resultaten wezenlijk verschillen van de verwachtingen, ramingen of veronderstellingen die in voornoemde toekomstgerichte verklaringen worden uitgedrukt of geïmpliceerd. Een overzicht van de typische risico's en onzekerheden waarmee The Baan Company wordt geconfronteerd, is te vinden in de openbare verslagen van de onderneming, die in dossier zijn neergelegd bij de Amerikaanse commissie van toezicht op het effecten- en beurswezen ('Securities and Exchange Commission'). Het gaat dan onder meer om de meest recente verslagen van The Baan Company op de formulieren 20-F en 6-K.

'Baan' is een geregistreerd handelsmerk van The Baan Company, en elke handelsnaam, productnaam of naam van een dienst die in dit persbericht wordt vernoemd en waarvan de naam 'Baan' deel uitmaakt, is een handelsmerk en/of eigendom van The Baan Company. Alle andere namen van ondernemingen, producten of diensten kunnen handelsmerken zijn van hun respectieve eigenaars.

Contactpersonen: David Spille, 'Manager Investor Relations', tel.: +1 703-234-6275, of +31 342428609, of via e-mail: dspille@baan.com; ofwel Katrina Roche, 'Chief Marketing Officer', tel.: +1 703-234-6962, of +31 20-487-4000, of via e-mail: kroche@baan.com - beiden van The Baan Company.

Website: https://www.baan.com

(BAANF)

05 jan 00 14:49

Deel: ' The Baan Company voert een herstructurering door '
Lees ook