The Offense of Poetry: eerste Hans Groenewegenlezing

The Offense of Poetry: eerste Hans Groenewegenlezing

Op donderdag 5 november verzorgt Anneke Brassinga de eerste Hans Groenewegenlezing. Vrijdagavond 6 november reageren Maarten van der Graaff, Yra van Dijk en Ton Naaijkens in Perdu op Brassinga’s stellingname. Erwins Jans leidt het gesprek.

De tweejaarlijkse Hans Goenewegenlezing is een initiatief van Stichting Perdu, Poëziecentrum, Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschappen en Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, bedoeld om het werk van Hans Groenewegen (1956 – 2013) onder de aandacht te houden en om Groenewegens manier van poëzie lezen voort te zetten. Hij was een empathisch en ambachtelijk lezer met een aftastende stijl, die weinig interesse had in op smaak gebaseerde polemiek. Hij was een integer en deskundig criticus.

De eerste Hans Groenewegenlezing wordt verzorgd door P.C. Hooftprijs-laureaat Anneke Brassinga, onder de titel ‘Het luchtige van de zwaarte’. Zij zal spreken over twee op het oog tegengestelde richtingen in de poëzie: de opvatting dat poëzie een abstract taalspel is, verwant aan muziek, en de opvatting die poëzie bekijkt als een kunstvorm waarin plaats is voor unieke ervaringen van (of uit) de werkelijkheid. Ze spreekt haar lezing uit op 5 november om 16:30 bij de KNAW in Het Trippenhuis, Kloveniersburgwal 29 te Amsterdam.

Een dag later verzorgen Maarten van der Graaff, Yra van Dijk en Ton Naaijkens de eerste ontvangst van Brassinga’s lezing. Om 20:30 zullen zij in Perdu, Kloveniersburgwal 86 te Amsterdam, een korte reactie uitspreken en vervolgens onder leiding van Erwin Jans met elkaar in debat gaan. Bij de discussiebijeenkomst zal Groenewegens postume boek De lezer. Van poëzie en mystiek, waaraan hij vanaf 2006 structureel was gaan werken, voor het eerst te bewonderen zijn. Zo kan hopelijk de aandacht voor poëzie en poëziebeschouwing blijven bestaan.

Anneke Brassinga (1948) is vertaler, essayist en dichter van een rijk oeuvre, waarvoor ze onder andere de Constantijn Huygens-prijs (2008) en de P.C. Hooft-prijs (2013) ontving.

Maarten van der Graaff (1987) ontving voor zijn debuutbundel Vluchtautogedichten (2013) de C. Buddingh’-prijs. In 2015 verscheen Dood werk. Hij publiceerde proza en poëzie in diverse tijdschriften.

Yra van Dijk is hoogleraar Moderne Nederlandse Letterkunde in Mondiaal Perspectief in Leiden. Ze promoveerde in 2005 aan de UvA op Het typografisch wit in de moderne poëzie.

Ton Naaijkens is hoogleraar Duitse letterkunde alsmede Vertaalwetenschap aan de Universiteit Utrecht. Zelf vertaalde hij onder meer het verzamelde werk van Paul Celan. Hij is redacteur van de tijdschriften Filter en Terras.

De Hans Groenewegenlezing wordt ondersteund door de Taalunie. De lezing wordt behalve in Amsterdam (KNAW) ook in Gent (KANTL) gehouden. De Gentse editie vindt op 13 en 14 november plaats.

‘Het luchtige van de zwaarte’, Hans Groenewegenlezing door Anneke Brassinga. KNAW, Het Trippenhuis, Kloveniersburgwal 29, Amsterdam. 5 november, aanvang 16:30, toegang gratis, www.knaw.nl.

‘The Offense of Poetry’, reacties op de eerste Hans Groenewegenlezing. Perdu, Kloveniersburgwal 86, Amsterdam. 6 november, aanvang 20:30, toegang gratis, www.perdu.nl.

Deel: ' The Offense of Poetry eerste Hans Groenewegenlezing '






Lees ook