Theater Utrecht zet in op verbeelding, verdieping en verbinding in de periode 2017-2020

PERSBERICHT

Utrecht, 10 maart 2016

Theater Utrecht zet in op verbeelding, verdieping en verbinding in de periode 2017-2020.

Casper Vandeputte wordt vaste gastregisseur en De Paardenkathedraal vormt het centrum voor het nieuwe Utrechtse Theaterkwartier.

Verbeelding, verbinding en verdieping, vanuit deze kernwaarden zal Theater Utrecht zich de komende jaren verder profileren als theatergezelschap van Midden-Nederland. Dit komt tot uitdrukking in de uitdagende koers van artistiek directeur Thibaud Delpeut. Casper Vandeputte is vanaf 2017 vaste gastregisseur. En het huistheater De Paardenkathedraal zal uitgroeien tot het centrum van het nieuwe Utrechtse Theaterkwartier, met exclusieve voorstellingen, ontmoetingen tussen kunstenaars en toeschouwers en de ontwikkeling van aanstormende talenten.

Theater Utrecht

Theater Utrecht vindt het van essentieel belang voor een samenleving om maatschappelijke ontwikkelingen te bevragen en in gezamenlijkheid te dromen over de toekomst. Voor ons dient theater als ‘vlugzout’, een middel tegen lethargie en stagnatie. Wij pleiten daarbij voor empathie, bekrachtigd door één van de oudste mechanismen van theater: identificatie. Theater Utrecht wil opnieuw het belang en de betekenis van het theater onderstrepen. Door het bieden van inzicht, het delen van drijfveren, het entameren van het maatschappelijke debat en het betrekken bij werkprocessen activeren we onze toeschouwers als ‘deelnemer’ in plaats van als afnemer.

Met de artistieke keuzes en nieuwe samenwerkingen voor 2017-2020 bieden we nieuwe maatschappelijke en artistieke vergezichten. Op het snijvlak van verbeelding, verdieping en verbinding gaan we op zoek naar theatrale antwoorden op de fundamentele vragen van mensen in een gespannen tijdsgewricht.

Thibaud Delpeut

De afgelopen periode koos Thibaud Delpeut voor een nieuwe koers met spraakmakende voorstellingen als Crave (Sarah Kane), Stad der blinden (José Saramago) en Een soort Hades (Lars Norén). Hij zet deze lijn de komende vier jaar door. Een greep uit het programma: In een drieluik stelt Delpeut de maakbaarheid van mens en samenleving centraal. Het urgente Westkaai van Bernard-Marie Koltès schetst op lyrische wijze een panoramisch beeld van Europa aan de vooravond van een grote transitie. In alliantie met Adelheid Roosen/Female Economy presenteert Delpeut voorts opnieuw een voorstelling van Lars Norén: Personencirkel 3.1, waarin hij de wereld van uitgestotenen aan de zelfkant van het neoliberale systeem toont. Het begrip maakbaarheid krijgt letterlijk vorm door de bewerking van de befaamde roman Frankenstein van Mary Shelley die de weerbarstige creatie van de nieuwe mens tot onderwerp heeft.

Verder staan o.a. de reprise van Caligula in coproductie met Toneelschuur Producties en Platonov van Tsjechov op het programma, en voltooit Delpeut zijn reeks ensceneringen van Sarah Kane met Cleansed, waarna hij de vier projecten verenigt in een nieuwe montage: KANE4: Love me or kill me.

Casper Vandeputte

Casper Vandeputte verbindt zich als vaste regisseur aan Theater Utrecht. Hij zal voor het eerst in zijn carrière een regie maken voor de grote zaal. Vandeputte (tussen 2013 en 2016 verbonden aan het Nationale Toneel) zal in elk geval drie voorstellingen maken. De solovoorstelling Nietzsche! met Vincent van der Valk, het locatieproject De eeuw van mijn grootvader bij Kamp Amersfoort (waar de grootvader van Vandeputte geïnterneerd was). En het epische feuilleton The Family van Lodewijk de Boer, één van de beste Nederlandse toneelstukken aller tijden.

Talentontwikkeling

Theater Utrecht investeert de komende jaren in talentontwikkeling vanuit de ketengedachte: als langlopend proces vanaf het basisonderwijs tot aan de professionele carrière van podiumkunstenaars. Daarbij staat de artistieke noodzaak en persoonlijke visie van (jonge) kunstenaars voorop. Vanuit deze optiek heeft Theater Utrecht de Coöperatieve Theatertalent Utrecht opgericht in samenwerking met Het Huis, DOX, Het Filiaal, SPRING Performing Arts festival en Tweetakt, ondersteund door de Hogeschool voor de Kunsten en de Gemeente Utrecht.

In de komende periode ontfermt Theater Utrecht zich over een viertal talentvolle theatermakers: Daan van Bendegem, Davy Pieters, Eva Tijken en Espen Hjort.

Educatie

Er wordt breder en dieper ingezet op educatie, zowel voor jongeren als volwassenen. Voortbouwend op de succesformule van Voorstellingen in de klas (Scars, Ibuka), waarbij theater wordt ingezet om maatschappelijke thema’s bespreekbaar te maken. Deze voorstellingen worden ingebed in een reeks lessen, workshops en gesprekken die spelers en docenten vanuit Theater Utrecht zullen verzorgen. Dit alles in nauwe samenwerking met DOX. Met DOX zal Theater Utrecht ook de vernieuwde vooropleiding theater ondersteunen die in 2017 van start zal gaan bij de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht.

De Paardenkathedraal / Theaterkwartier

Het huistheater De Paardenkathedraal zal een centrale plaats innemen voor werk, presentatie, inspiratie, ontmoeting en uitwisseling. In samenwerking met de collega’s van Het Filiaal, DOX en New Dutch Connections, de Coöperatieve en enkele BIS-gezelschappen zal de frequentie van activiteiten worden opgevoerd tot plus minus 100 in 2020. Dit betreft een mix van nieuwe theaterproducties, Wild Horses (verdiepingsprogamma tussen kunst en wetenschap), Major Tom (experimentele clubavond met muzikaal karakter), Boeken live (leesfeuilletons en performances), Culturele Zondagen en werk van collega’s uit de stad. Op deze manier ontstaat het Utrechtse Theaterkwartier.

Deel: ' Theater Utrecht zet in op verbeelding, verdieping en verbinding '
Lees ook