Gemeente Amsterdam


|
Dasarts kan naar W.B. Noteboomschool

BR> Het gebouw van de W.B. Noteboomschool aan het Oosterpark krijgt een nieuwe bestemming. DasArts, een postdoctorale theateropleiding, zal hier haar intrek nemen. Het college van B&W heeft hiertoe besloten, omdat het primair onderwijs geen belangstelling voor dit gebouw toonde. DasArts is momenteel gehuisvest op het
Westergasfabriekterrein, maar moet hier eind 2001 weg. De stichting is al geruime tijd op zoek naar vervangende huisvesting.

Het college wil graag dat DasArts in Amsterdam blijft, omdat het de laatste opleiding in deze vorm in Amsterdam is. Er is daarom voor DasArts gekozen, en niet voor de wens van het stadsdeel Oost/Watergraafsmeer om dit gebouw te bestemmen tot een centrum waarin De Appel (instelling voor beeldende kunst en praktijkopleiding tot conservator), een Grand Café en een kinderboerderij zich kunnen vestigen.

Met het stadsdeel wordt overlegd over de invulling van de overige ruimte.-

© gemeente Amsterdam - 18-07-2001

Deel: ' Theateropleiding Dasarts op nieuwe locatie in Amsterdam '
Lees ook