KNMG

Thema-avond carriereplanning, KNMG District XX Groningen

Het bestuur van KNMG District XX Groningen organiseert op dinsdagavond 18 februari a.s. een thema-avond over carrièreplanning voor (medisch) studenten en co-assistenten. De bijeenkomst vindt plaats in het Academisch Ziekenhuis Groningen (aanvang 19.30 uur) en is vrij toegankelijk voor alle studenten geneeskunde van het district, maar ook van alle andere KNMG-districten.

Doelstelling van de bijeenkomst is om studenten een impressie te geven van factoren (op maatschappelijk en/of persoonlijk vlak) die de beroepskeuze kunnen beïnvloeden. De studenten zullen tevens met artsen van verschillende disciplines in dialoog kunnen gaan, om zodoende hun beeld te toetsen aan de realiteit.

Diegenen die lid zijn van de KNMG kunnen overigens gratis en geheel anoniem inzicht krijgen in hun carrière wensen en mogelijkheden door online de Carrièremonitor van de KNMG in te vullen. De Carrièremonitor is binnen 40 minuten ingevuld en is te vinden op www.carrieremonitor.nl. Deze monitor is onderdeel van de services die het KNMG Loopbaanbureau biedt.

Andere services die dit loopbaanbureau biedt speciaal voor studenten geneeskunde en co-assistenten zijn de diverse interessant geprijsde trainingen en workshops, bijvoorbeeld rond het onderwerp 'solliciteren' en ' onderhandelen'. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met het KNMG Loopbaanbureau via telefoonnummer 030-28 23 827 of per e-mail: m.putman@fed.knmg.nl. Ook is uitgebreidere informatie op de speciale website www.knmg.nl/loopbaanbureau.

Nadere informatie over de thema-avond
De heer M. Volbeda, bestuurslid van het district gsm 06 18 51 56 28
e-mail: m.volbeda@student.rug.nl

Informatie over activiteiten van andere districten drs. Robbert J. Egger, hoofd Regionalisatie & Verenigingszaken KNMG telefoon 030 282 3239
e-mail r.egger@fed.knmg.nl

Deel: ' Thema-avond carriereplanning, KNMG District XX Groningen '
Lees ook