Gemeente Wijk bij Duurstede


Inspraakprocedure gemeentelijk vrijwilligerswerkbeleid

Burgemeester en wethouder maken ingevolge de Algemene inspraakverordening Wijk bij Duurstede 1997 bekend dat zij voornemens zijn te komen tot vaststelling van het gemeentelijk vrijwilligerswerkbeleid.
Daartoe is een conceptbeleidsnotitie "(Vrijwilligers)werk aan de winkel" opgesteld, die ter inzage ligt in de periode van 7 februari t/m 21 maart 2003. Deze conceptnotitie bevat op hoofdlijnen de actiepunten die de gemeente de komende jaren wil uitvoeren ter ondersteuning van de lokale vrijwilligersorganisaties. Belanghebbenden worden tijdens deze periode in de gelegenheid gesteld om te reageren op de actiepunten die in de beleidsnotitie worden voorgesteld (§ 5.3 tot en met § 6.3 van de conceptbeleidsnotitie). Als belanghebbenden zijn aangemerkt bestuursleden en vrijwilligers van in Wijk bij Duurstede werkzame vrijwilligersorganisaties.

Hoe kunt u reageren? Er zijn drie mogelijkheden:


1. Op 11 maart a.s. vindt vanaf 19.30 uur een thema-avond plaats over het onderwerp `Flexibilisering van vrijwilligerswerk'. Tijdens deze avond is er tevens gelegenheid om op het nieuwe vrijwilligerswerkbeleid te reageren of vragen te stellen. U kunt zich voor deze avond opgeven. Een aanmeldingsformulier wordt deze week aan alle vrijwilligersorganisaties toegestuurd. (Het is nog niet duidelijk waar de thema-avond wordt gehouden.)

2. U kunt een exemplaar van de conceptnotitie (samenvatting + § 5.3 - § 6.3) met inspraakformulier ophalen bij de cluster Communicatie en Voorlichting van de gemeente, op werkdagen bereikbaar in het gemeentehuis van 9.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur. Daarnaast ligt de volledige conceptbeleidsnotitie ter inzake bij de cluster Communicatie en Voorlichting, bij de openbare bibliotheek in Wijk bij Duurstede en bij de dorpshuizen in Cothen en Langbroek. De notitie is ook te downloaden Klik hier Zie het origineel http://www.wijkbijduurstede.n...tem.asp?item=2912 .
3. Deze week ontvangen alle bij de gemeente bekende vrijwilligersorganisaties een samenvatting van de conceptbeleidsnotitie, alsmede een overzicht van de voorgestelde actiepunten én een inspraakformulier. In alle gevallen kunt u desgewenst een formele inspraakreactie indienen (`uw zienswijze kenbaar maken') door een inspraakformulier in te vullen.

Download hier het inspraakformulier:
Download hier het document:
'Download hier het inspraakformulier'
Zie het origineel . Hiervoor heeft u office 97 of hoger nodig anders eventueel een plugin.
Met de rechtermuisknop kunt het document opslaan op uw eigen PC.

De ingevulde formulieren dienen uiterlijk
21 maart a.s. bij de gemeente aanwezig te zijn.

Voor nadere informatie kunt u op maandag, dinsdag of donderdag contact opnemen met mevr. Cathy Venselaar, cluster Welzijn, tel. 0343-595 674.

Deel: ' Thema-avond 'Flexibilisering vrijwilligerswerk' Wijk bij Duurstede '
Lees ook