Correctie: Adresgegevens toegevoegd


Persbericht

Nijmegen; 6 juli 1999

Thema-avond: "Bouwen aan de oude stad"

Onder de titel 'Bouwen aan de oude stad', organiseert GroenLinks afdeling Nijmegen op maandag 12 juli a.s. een openbare thema-avond over breken en bouwen in de bestaande stad.
De avond vindt plaats in de Stratemakerstoren en begint om 20.00 uur. Na inleidingen van de architecten Niek Kruisheer en Wim Kol vindt een debat plaats met de politiek. Een quiz sluit de avond af, die wordt voorgezeten door oud-GroenLinks wethouder Jan Wijnia.

In Nijmegen leidden de plannen voor Centrum 2000, het politiekantoor, Flash Gordon, het museum of de Valkhofburcht tot veel rumoer. Nijmegen heeft op dit vlak een traditie: ook de Piersonstraat, Mariknburg, Mercator en de Daalsekerkhof ontmoetten (roerig) protest. Niet alleen in het centrum gaan nieuwbouwplannen gepaard met discussie tussen voor- en tegenstanders. Dat geldt ook voor het Rode dorp, de afbraak van kerken of de ontwikkeling van de Limos.
Duidelijk is dat er tussen de betrokken partijen: architecten/bouwers, bestuurders en bewoners, grote verschillen bestaan in beleving van nieuwe ontwikkelingen. In de architectuur spelen locatie, gebruik en vormgeving allemaal een rol. Bestuurders zijn bezig met het probleem hoe nieuwe vragen en eisen zijn in te passen in een oude stad en hoe om te gaan met het verloop van het (politieke) proces.

De vragen die op deze avond aan de orde komen zijn: 7 waarom en waaruit bestaan die verschillen in beleving tussen betrokkenen over bouwen in de bestaande historische, ruimtelijke en sociale context? 7 hoe gaan betrokkenen met die verschillen om?
7 zijn deze kloven te overbruggen?
7 hoe moet de politiek en een politieke partij daarmee omgaan?

Voor de pauze komt de worsteling van de architect uitgebreid voor het voetlicht.
Niek Kruisheer (architect te Zutphen) zal vanuit zijn ervaringen met bouwen in de stad ingaan op zijn persoonlijke ontwikkeling om de kloof tussen architect en publiek te dichten.
Wim Kol (architect te Nijmegen) zal een beschrijving geven van twee posities in de architectuur om daarna enkele projecten in Nijmegen een plaats te geven.

Na de pauze wordt in een debat de politiek aan de tand gevoeld aan de hand van enkele stellingen. Ter afsluiting wordt in de 'Quiz van de 20ste eeuw' nagegaan of er een relatie is tussen gebouw en politieke ideologie van de opdrachtgever.

Deel: ' Thema-avond GroenLinks Nijmegen "Bouwen aan de oude stad" '
Lees ook