Thema-avond: Help mijn kind past niet in het onderwijs


Thema-avond op 3 april 2017 in Assen

Assen, 20170321 -- Welke ouder stelt zich nooit de vraag of school wel bij zijn kind past? Niet of het op de juiste school zit, maar de school als instituut. Past de school van vandaag eigenlijk wel bij de kinderen van vandaag? We hebben sinds augustus 2014 passend onderwijs en sinds juli 2016 zelfs het recht op inclusief onderwijs om op onderwijsbehoeften van kinderen in te spelen. Wat maakt nu dat een kind goed ontwikkelt? Voor deze thema-avond komt Emiel van Doorn om zijn licht te laten schijnen over de match tussen kind en onderwijs. Wat bepaalt of een kind op school past?

Thema-avond: Help mijn kind past niet in het onderwijsEmiel van Doorn is verbonden aan de Stcihting ter Bevordering van de Cognitieve Ontwikkeling (StiBCO). Al meer dan 25 jaar weet hij ouders en leerkrachten te raken met zijn visie op leren en de praktische uitwerking daarvan. Kom naar deze thema-vaond en laat u ook inspireren.

Het ouderplatform heeft zich de afgelopen 13 jaar ingezet voor ouderparticipatie in en het volgbaar maken van het onderwijs. Met name Basis-, Voorgezet Onderwijs en het MBO. Om als ouders ook in de toekomst gehoord te blijven worden, bent u van belang. Sluit u aan bij het ouderplatform! Samen staan we sterker. De ouders van het eerste uur groeien langzaam met hun kinderen mee. Wij zoeken daarom ook ouders die zich voor het Basis- en Voorgezet Onderwijs willen inzetten.

Thema-avond 3 april in de Raadzaal van de gemeente Assen, Noordersingel 33.
Van 19.30 uur tot 21.30 uur (zaal open om 19.15 en sluit om 22.00 uur)
Op 10 minuten lopen van het station. Parkeren in parkeergarage Stadhuis of op de Veemarkt (goedkoopste van de 2)


Deel: ' Thema-avond Help mijn kind past niet in het onderwijs '
Lees ook