Gemeente Gent

O p e n M o n u m e n t e n d a g . T h e m a : G r o n d s t o f , s t o f t o t n a d e n k e n : m e t a a l . (31/08/2001)

De Open Monumentendag van zondag 9 september is de dertiende op rij. De organisatoren willen nog steeds het grote publiek sensibiliseren voor ons erfgoed door dit op een aantrekkelijke en kwaliteitsvolle manier toegankelijk te maken. Dat blijft het uitgangspunt van het succesverhaal dat de Open Monumentendag telkens weer is.

Dit jaar zijn aan de formule belangrijke nieuwe elementen toegevoegd. Zo is er het voorstel van een thematisch drieluik Grondstof, stof tot nadenken. Het eerste luik behandelt in 2001 het thema metaal, een zeer concreet onderwerp dat de aandacht vestigt op het materiële aspect van onze monumenten. Ook dat uitgangspunt is nieuw. In 2003 is steen aan de orde, om in 2005 af te sluiten met hout. De stijlvolle affiche schept door een subtiele aankondiging van het volledige drieluik verwachtingen voor de toekomst.

Voorlopig houden we het bij metaal en vertellen we u waar u op zondag 9 september in heel Vlaanderen een patrimonium kunt ontdekken gaande van waterpompen, straatverlichting, kiosken, hekken en ramen met traliewerk tot gashouders, spoorwegarsenalen, fabrieken, kerken en bruggen.

Het zeer gevarieerd Gents programma heeft het allemaal. Meer dan 30 monumenten zijn toegankelijk en de meeste hebben wel iets met metaal te maken. Zo kunt u een bezoek brengen aan oude werkplaatsen, fabrieken, loodsen en centrales. Deze dateren veelal uit de 19de eeuw, toen het constructief gebruik van metaal oneindig veel nieuwe mogelijkheden bood. Sommige van deze gebouwen waren toen van levensbelang voor de Gentse economie, maar hebben intussen hun betekenis verloren. Hun reconversie getuigt van respect voor het boeiend verleden van deze stad.

Maar er is bij deze Open Monumentendag uiteraard ook aandacht voor de toekomst: in verschillende Gentse laboratoria worden topprestaties geleverd in opdracht van de staalproducerende industrie.

LIJST

Leopoldskazerne, De Craeyerstraat 2.

Gentbrugge: de NMBS-werkplaatsen, Brusselsesteenweg 602.

De Centrale, Kraankindersstraat 2.

Sint-Annakerk, Sint-Annaplein

Arena Van Vletingen, Lange Violettestraat 277A.

Stedelijk buurtcentrum Muide-Meulestede, Patrijsstraat 10.

Museum voor Industriële Archeologie en Textiel of voormalige katoenspinnerij Desmet-Guecquier, Minnemeers 9.

Gewezen fabriek Carels-SEM,ACEC: grote hal, Sassevaartstraat/Dok-Noord en montagehal voor diesel- en gasturbines, Sint-Salvatorstraat 16.

Katoenloodsen, Voorhavenlaan.

Universiteit Gent, Technicum, vakgroep voor mechanische constructie en productie, Sint-Pietersnieuwstraat 41. Blok 2: de verdiepingen P, Q, R en S.

Gewezen fabriek de Hemptinne, Kolveniersgang/ Opgeëistenlaan.

Loods van de stukwerkers, New Yorkstraat 2P.

Universiteit Gent, vakgroep toegepaste fysica, Jozef Plateaustraat 22.

Universiteit Gent, de serres in de plantentuin, Ledeganckstraat 35.

Hôtel d Hane Steenhuyse, Veldstraat 55 (info en monument).

Villa De Bondt, Krijgslaan 124.

De La Sallecollege, Oude Houtlei 13.

Sint-Kruis-Winkel, Heilig Kruiskerk en archeologische site

Nemrodzaal, Goudstraat 37.

Sint-Amandsberg, wintertuin van de voormalige bloemisterij Hartmann, Henri Van Cleemputteplein 2.

Zwijnaarde, laboratorium voor Metallurgie, campus Ardoyen Technologiepark.

Zwijnaarde, atelier Walter Duportail (bronsgieter), Zwarte Kobenstraat 28.

Zwijnaarde, molen, Heerweg Noord 33.

Gentbrugge, Sint-Eligiuskerk, Sint-Eligiusstraat.

Ledeberg, stedelijke begraafplaats, Hundelgemsesteenweg 12.

Sint-Pietersabdij en Onze-Lieve-Vrouw Sint-Pieterskerk, Sint-Pietersplein 9.

Poortackere Monasterium, Oude Houtlei 54-56.

Kunstencentrum Vooruit, Sint-Pietersnieuwstraat 23.

De fabriek, Raffinaderijstraat 2.

Klooster van de paters augustijnen, Academiestraat 1.

Zwijnaarde, kiosk Dorpstraat.

Guislaininstituut, J. Guislainstraat 43.

Voor een gedetailleerd overzicht met de openingsuren, de gidsbeurten en andere evenementen kunt u het Monumentenmagazine raadplegen.

TENTOONSTELLINGEN

De vaste verzameling van het Bijlokemuseum bevat veel decoratief architecturaal metaal dat gerecupereerd is bij de afbraak van woningen. Hieruit wordt een selectie tentoongesteld met als titel Sierlijk metaal.

In het MIAT zullen meubelontwerpen te zien zijn van Gilbert Cocquyt. Deze ontwerpen zijn samengesteld uit onderdelen van neergestorte F-16 vliegtuigen (motoren en vleugels uit Titanium en duraluminium). Het museum toont ook objecten uit het bedrijf Mahillon & Co, de oudste blaasinstrumentenmanufactuur van België, sinds 1999 gesloten.

In de gewezen ACEC-gebouwen aan de Sassevaartstraat zal middels fotos, plannen en teksten een overzicht worden gegeven van de wereldbefaamde machineconstructiewerkhuizen Carels-Acec, die nu reeds meer dan 10 jaar gesloten zijn.

Onder de titel Metaal, met taal stellen Vlaamse kunstenaars hun metalen werken tentoon in de binnentuin van hotel Poortackere in de Oude Houtlei.

Ook op andere locaties zullen gelegenheidstentoonstellingen te zien zijn.

U vindt meer informatie hierover in het Monumentenmagazine.

TE VOET OF OP DE FIETS

Een wandeling langs de Prinses Clementinalaan en in het Miljoenenkwartier voert u langs het fraai smeedijzeren hekwerk dat de voortuintjes afsluit. Speciaal voor deze wandeling werd een handige gids geschreven.

De Bond van Grote en Jonge Gezinnen organiseert een fotozoektocht. Inschrijven kan enkel op 9 september tussen 13.30 en 15 uur in de Henegouwenstraat (bondscentrum) en in het De La Sallecollege (Oude Houtlei 13).

Kunt u niet kiezen tussen Flikkendag en Monumentendag kom dan naar beide en gebruik hiervoor de fiets. Met een fietskaart zult u feilloos de weg vinden tussen de Blaarmeersen en meerdere opengestelde monumenten in het centrum van Gent. Onderweg kunt u een aantal vragen oplossen die meestal wel iets met metaal te maken hebben. Een plannetje met het parcours en de opdrachten kunt u vooraf ophalen in de Stadswinkel of in de Stedelijke Bibliotheek.

Voor 45 gegadigden is een bezoek aan de toren en de ijzeren spanten van de Sint-Annakerk mogelijk. Na een fikse klimpartij via een gietijzeren spiltrap van 150 treden krijgen ze niet alleen een prachtig panorama van Gent maar ook een zicht op de dakoverspanning met een opeenvolging van ijzeren spanten over de totale lengte van de kerk. Hiervoor moet u reserveren bij de Dienst Monumentenzorg, enkel op maandagvoormiddag 3 september op telnr. (09) 269 37 50.

De bezoeken zijn om 13, 14.45 en 16.30 uur. In aansluiting hierop kunt u met dezelfde gids een bezoek brengen aan de gerenoveerde Rijbaan Van Vletingen waar eveneens een gietijzeren spant uit dezelfde periode te zien is.

Ook de deelgemeente Sint-Kruis-Winkel is uiterst actief: op zaterdag 8 en zondag 9 zullen kleine groepen onder begeleiding in de H. Kruiskerk het orgel, de klokkentoren, het torenuurwerk en de kerk boven de gewelven van de beuken kunnen bezoeken. Op zaterdag van 14 tot 17 uur en op zondag van 10 tot18 uur.

HET OPENBAAR VERVOER

De trams en bussen van De Lijn rijden op 9 september helemaal gratis. Via de Lijn en in overleg met de gemeente Evergem toert er bovendien een Industriebus in het havengebied.

Het startpunt is de Buurtloods in de Patrijsstraat, een gewezen atelier voor de herstelling van scheepsmotoren. De bus brengt u langs een gerenoveerde loods van de stukwerkers en daarna tot bij enkele oude havenloodsen waarvoor de firma Cockerill op het einde van de 19de eeuw de ijzeren geraamten leverde. Dan rijdt de bus de Kennedybaan op, langs het monument van Het eerste staal in Vlaanderen , en houdt halt aan de kerk Van Sint-Kruis-Winkel, niet zo ver van de staalreus Sidmar. Dit betekent een kort bezoek aan de oudste nog ter plaatse bewaarde glas-in-loodramen in Vlaanderen. De reis gaat dan verder naar de molens van Ertvelde en Wippelgem. Bij de terugkeer naar Gent rijdt de bus langs enkele interessante metaalconstructies zoals de gashouders aan het Rabot, een metalen voetgangersbrug over de Verbindingsvaart en een aantal kleine metalen monumentjes zoals herdenkingsplaten, hekwerk waar u anders gewoon aan voorbij loopt. Deze uitstap duurt ongeveer drie uur en wordt begeleid.

Praktisch: Vertrek: om 10 en 15 uur stipt.

Waar: hoek Patrijsstraat/ Pauwstraat.

Inschrijven op de dag zelf in de Buurtloods, Patrijsstraat 10 vanaf 9 uur.

EVENEMENTEN OM HET THEMA BIJ TE KLEUREN

De genieschool van Jambes bouwt een metalen brug over de Watersportbaan aan de Zuiderlaan tegenover de Topsporthal Vlaanderen. Deze brug legt de link tussen de Open Monumentendag en Flikkendag, een initiatief van de Gentse politie dat eveneens op zondag 9 september plaatsvindt in de Blaarmeersen.

Monumentenwachters van de provincie Oost-Vlaanderen begeleiden de mensen in hun bezoek aan de westertoren en de zolder van het schip van de Sint-Jacobskerk. Zij geven er informatie over hun werkwijze bij de prospectie van waardevolle gebouwen.

In de botanische tuin van de universiteit is er een optreden van de dansgroep Capriool met Renaissancedansen om 14, 15 en 16 uur.

MONUMENTENMAANDAG

Op maandag 10 september kunnen scholen enkele geselecteerde monumenten bezoeken en zo meer te weten komen over functioneel of decoratief gebruik van metaal. Reserveren is een noodzaak en de lijst van opengestelde gebouwen vindt u in het Monumentenmagazine.

INFO

Alle informatie met betrekking tot de opengestelde gebouwen is vooraf te bekomen bij de Dienst Monumentenzorg, Veldstraat 55, 9000 Gent, tel. (09)269 37 30 of (09)269 37 52 of fax (09)269 37 55 of e-mail beatrix.baillieul@gent.be.

Het monumentenmagazine is gratis beschikbaar bij de Dienst Monumentenzorg maar ook in de Stadswinkel en aan de info-balie van de Dienst Toerisme. De Gentse brochure is vanaf 3 september te koop in de Stadswinkel aan 150 frank en de wandelgids over het hekwerk in het Miljoenenkwartier wordt er verkocht aan 80 frank. Op 9 september fungeert het hôtel d Hane Steenhuyse in de Veldstraat als centraal informatiepunt voor alles wat de Open Monumentendag aangaat en dit van 10 tot 18 uur.

Sinds dit jaar heeft Open Monumentendag een eigen website: https://www.gent.be/monumentendag. Hierop kunt u het hele programma nog eens bekijken.Voor een overzicht van de activiteiten in heel Vlaanderen bezoekt u de volgende website:
https://www.monument.vlaanderen.be

Informatie

Dienst Monumentenzorg, Hotel dHane-Steenhuyse, Veldstraat 55, 9000 Gent,

tel. (09)269 37 30, fax (09)269 37 55, e-mail monumentenzorg@gent.be

Bevoegd

de heer Sas van Rouveroij, schepen van Cultuur en Toerisme.

Zoekwoorden:

Deel: ' Thema Metaal op Open Monumentendag in Gent '
Lees ook