Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Thema-onderzoek opschaling en meldkamers: Procesanalyse melding en opschaling bij acute rampen

Een publicatie bij het onderwerp Onderzoek meldkamers 19 september 2001
Deel III van het onderzoeksrapport is een analyse op hoofdlijnen van het totale meld- en opschalingsproces bij een acute ramp en een uitwerking op hoofdlijnen van de belangrijkste deelprocessen. Daarbij komen aan de orde:


* de uitgangspunten voor het totale meld-en opschalingsproces bij een acute ramp;

* aandachtspunten voor de aansluiting op de routinematige, kleinschalige praktijk;

* aandachtspunten voor de aansluiting op de opgeschaalde rampbestrijdingsorganisatie;

* de beschrijving op hoofdlijnen van de meldkamerprocessen, de informatie en communicatie;

* de inrichting van het meld- en opschalingsproces op basis van colokatie van meldkamers;

* andere inrichtingsmogelijkheden.


***Zie het originele bericht voor downloaden in PDF-formaat***

Deel: ' Thema-onderzoek opschaling en meldkamers vervolg '
Lees ook