Novem


Themabijeenkomst Arbo, Milieu en Energie

28/10/1999 28/10/1999
Eindhoven, 28 oktober 1999

Op welke momenten is afstemming nodig tussen de energiecoördinator, ARBO-adviseur en milieucoördinator? Is het mogelijk om met een goede klachtenbehandeling hoge investeringen en onnodige stijgingen van energieverbruik te voorkomen? Deze vragen komen uitgebreid aan de orde tijdens deze themabijeenkomst.

De kunst is om bij de uitvoering van geconstateerde verbeterpunten niet te snel tot oorzaakaanwijzing te komen, maar rekening te houden met de consequenties voor de andere aandachtsgebieden. Er is tot nu toe nog geen pasklaar antwoord op de vraag hoe Arbo, milieu en energie methodisch kunnen worden samengevoegd. Vaak blijkt namelijk dat een oplossing in het ene vakgebied een probleem vormt in het andere vakgebied. Hier zullen wij tijdens de bijeenkomst een oplossing voor zoeken.

Inhoud van de dag
Om de consequenties van verbeterpunten voor de ARBO-, milieu- en energiezorg onderling vroegtijdig te leren onderkennen ontvangt u een checklist met de meest voorkomende klachten, mogelijke oorzaken en oplossingen. In een praktijkopdracht leert u de drie aandachtsgebieden zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen.

Bestemd voor:
MJA Utiliteitsbouw partijen: facilitaire medewerkers, Milieu-, energie- en ARBO coördinerende en andere functionarissen die een coördinerende rol hebben binnen het thema 'energie'.

Kosten:
f 200,-- exclusief BTW

Aanvraag aanmeldingsformulier: p.didden@novem.nl

A99AW325

Deel: ' Themabijeenkomst Arbo, Milieu en Energie in Eindhoven '
Lees ook