Novem


Themabijeenkomst Convenant Duurzaam Bouwen: mogelijkheden voor gemeenten.

20/1/1999 20/1/1999
Utrecht

Met deze bijeenkomst wil Novem u informeren over de inhoud en de doelstellingen van het DuBo-Convenant. Tevens krijgt u een toelichting op het beschikbaar instrumentarium en de gemaakte afspraken over de financieringsmogelijkheden voor de lokale uitvoering. In de jaren voorafgaand aan dit landelijk convenant, hebben vele gemeenten het initiatief genomen om regionale convenanten af te sluiten met woningcorporaties en projectonwikkelaars. De themabijeenkomst zorgt ervoor dat u inzicht krijgt in de aanknopingspunten die het DuBo-Convenant biedt bij de invulling van uw gemeentelijk energiebeleid.

Bestemd voor:
Energie(beleids)coördinatoren, medewerkers van de afdeling Volkshuisvesting en medewerkers of coördinatoren Duurzaam Bouwen.

Kosten:
f 295,-, excl. BTW, per deelnemer, inclusief documentatiemateriaal, koffie, thee en lunch

Deelname:
Geïnteresseerden kunnen meer informatie en/of een aanmeldingsformulier aanvragen via het hieronder vermelde e-mail adres.

Meer informatie
Novem-adviseur, of helpdesk, telnr. 030-2393533.

Aanvraag aanmeldingsformulier: info@novem.nl

Deel: ' Themabijeenkomst Convenant Duurzaam Bouwen '
Lees ook