'De vroege hechting van baby's'


Landelijke themabijeenkomst van vereniging De Knoop op woensdag 28 oktober 2009 in Amersfoort

AMERSFOORT, 20090914 -- Drs. R. Verdult spreekt woensdag 28 oktober 2009 over: 'De vroege hechting van baby's' in de Martuskerk te Amersfoort. De bijeenkomst is bedoeld voor eenieder die zich wil informeren over en/of betrokken is bij hechtingsstoornis en de daaruit voortkomende problemen. Drs. R. Verdult is psycholoog, psychotherapeut en babypsychotherapeut.

In de klassieke hechtingstheorie wordt het begin van hechting gesitueerd in het vierde kwartaal van het eerste levensjaar. Er zijn echter steeds meer wetenschappelijke en klinische bevindingen die aantonen dat hechting veel vroeger begint, en wel vr en tijdens de geboorte.
Blauwdrukken voor latere hechtingspatronen worden tijdens het prenatale leven reeds gevormd. Het hechtingsgedrag dat zichtbaar wordt vanaf de bekende eenkennigheidsfase heeft daarom een intense voorgeschiedenis. Onmiddellijk na de geboorte vertoont een baby hechtingsgedrag; hij verlangt naar het herstel van lichamelijk affectief contact en hij is in staat signalen te geven om dit te bewerkstelligen.
De basis voor dit vroege hechtingsgedrag wordt gelegd in de prenatale relatie tot het lichaam en de psyche van de vrouw die hem negen maanden gedragen heeft en met wie hij negen maanden in symbiose heeft samengeleefd. Het hechtingspatroon van de baby is herkenbaar aan zijn signalen, zoals hyper- of hypo arousal. Deze `arousal'-patronen, die samenhangen met de klassieke hechtingspatronen, kunnen in verband gebracht worden met de reacties van de baby op prenatale stress.

In zijn praktijk van babypsychotherapie werkt Drs. R. Verdult met baby's waarbij deze vroege hechting verstoord is geraakt tijdens de zwangerschap of tijdens de geboorte.
Het is een vorm van lichaamsgerichte psychotherapie waarin de baby de kans krijgt om zijn 'verhaal' te vertellen. Zijn lichaam is een groot expressief instrument waarmee hij uitdrukking kan geven aan zijn emotionele belastingen. De behandeling bestaat uit het herbeleven van de zwangerschap en van de geboorte.

In deze voordracht komen aan bod: de geschiedenis van vroege hechting, de hechtingssignalen van baby's, verstoringen van hechting tijdens de zwangerschap door prenatale stress en tijdens de geboorte door medische interventies, babypsychotherapie als vorm van traumatherapie.

Over De Knoop

De Knoop is een algemene landelijke vereniging voor hechtingsstoornissen / Geen-Bodem-Syndroom (GBS).
Kenmerkend voor de Knoop is dat ze zich inzet voor ondersteuning, preventie, herkenning en erkenning door middel van informatie, onderling contact en themabijeenkomsten.

Doel is naast de ondersteuning van de leden om de problematiek van de hechtingsstoornis onder de aandacht te brengen en te houden bij de hulpverlening, de politiek en de media. Erkenning te krijgen voor hechtingsstoornissen bij specialisten en in wetenschappelijke kringen is bitter nodig om de theorie en de praktijk van de hulpverlening op een hoger peil te krijgen.

De bijeenkomst wordt gehouden op woensdag 28 oktober 2009 aanstaande in de Martuskerk aan de Copernicusstraat 18, 3817 VJ te Amersfoort. De avond begint om 19.15 uur en zal duren tot +/- 22.00 uur, de zaal is open vanaf 18.30 uur.

Tot vrijdag 21 oktober kunt u zich aanmelden, de toegang bedraagt 12,50, voor de leden van de Knoop gratis.
Zie voor de uitnodiging, het inschrijfformulier en routebeschrijving op de website van De Knoop, www.deknoop.org of neem contact op met De Knoop, tel: 0527-614504


Deel: ' Themabijeenkomst De Knoop over 'De vroege hechting van baby's' '
Lees ook