Themabijeenkomst Duurzaam draagvlak creëren

18/11/1999 18/11/1999 Utrecht, 18 november 1999

Hoe houden wij onze medewerkers gemotiveerd om energiebesparing te realiseren? Hoe bereiken we een langdurig effect dat ook na de motivatiecampagne zijn vruchten afwerpt? Herkent u deze vragen? Zo ja, dan kan deze themadag u helpen bij het vergroten van de interne motivatie.

Tijdens de training staat het organisatieveranderingsmodel van Connor centraal. Dit model beschrijft vier rollen in een veranderingsproces, die goed moeten worden ingevuld om tot succes te komen. Voor het effectief beïnvloeden van de organisatie wordt tijdens de training ingegaan op overtuigingsvaardigheden. U leert uw organisatie te analyseren; de sleutelfiguren te ontdekken en deze te benaderen om zo zonder macht toch invloed op de organisatie uit te oefenen.

Inhoud van de dag De belangrijkste onderwerpen in deze themabijeenkomst zijn het analyseren van sleutelfiguren, de rollen in een veranderingsproces en het bepalen van de meest werkzame acties.Een organisatieveranderingsmodel;Het in kaart brengen van de methodiek en sleutelfiguren analyseren;Eigen situatie in kaart brengen;Selecteren van een veranderdoel;Case implementeren van een project in subgroepen;Rollenspellen met acteurs; achterhalen van belangen; omgaan met bezwaren;Opzet plan van aanpak.

Bestemd voor: MJA Utiliteitsbouw partijen: Milieu- en energiecoördinatoren, communicatiemedewerkers en gebouwbeheerders.

Kosten: f 200,-- exclusief BTW, inclusief documentatiemateriaal, koffie, thee en lunch.

Aanvraag aanmeldingsformulier: p.didden@novem.nl

A99AW328

Deel: ' Themabijeenkomst Duurzaam draagvlak creëren in Utrecht '




Lees ook