Novem


Themabijeenkomst Energie en onderhoud

26/10/1999 26/10/1999
Eindhoven, 26 oktober 1999

Het daadwerkelijk uitvoeren vang eplande energiebesparende maatregelen is in de praktijk niet altijd eenvoudig. Het belang van het koppelen van maatregelen aan het lange termijn huisvestingsplan en het meerjaren onderhoudsplan wordt dan ook vaak onderschat. Tijdens deze themabijeenkomst krijgt u gereedschappen aangereikt waarmee u in uw eigen situatie de verbinding kunt maken tussen plannen en de uitvoering van maatregelen.

Inhoud van de dag
De bijeenkomst is gericht op de dagelijkse praktijk. Door afwisseling van theorie en praktijk krijgt u een duidelijk beeld van de problematiek en mogelijke oplossingen. De volgende onderwerpen komen aan de orde: De strategische maatregelen uit het lange termijn huisvestingsplan in relatie tot het meerjaren onderhoudsplan, met aandacht voor de opbouw van onderhoudskosten, onderhoudssystemen etc. De onderhoudswerkzaamheden aan gebouwen en installaties (onderhoudscontracten) door derden en de interne technische dienst in relatie tot enerrgie. Met voorbeeldoverzichten en checklijsten worden zaken toegelicht en voor de eigen situatie ingevuld.Ervaringen met het implementeren van energiebesparende maatregelen en het projectenplan voor onderhoud..

Bestemd voor:
MJA Utiliteitsbouw partijen: Degenen die de opdracht hebben energiebesparende maatregelen uit te voeren en/of verantwoordelijk zijn voor onderhoud zoals: hoofden facilitaire dienst en technische dienst, energie- en milieucoördinatoren, medewerkers bedrijfsbureau etc.

Kosten:
f 200,-- exclusief BTW, inclusief documentatiemateriaal, koffie, thee en lunch.

Aanvraag aanmeldingsformulier: p.didden@novem.nl

A99AW336

Deel: ' Themabijeenkomst Energie en onderhoud in Eindhoven '
Lees ook