Novem


Themabijeenkomst Nieuwe energiebesparende technieken voor Utiliteitsbouw

30/3/1999 30/3/1999
Zwolle, de nieuwe Buitensocieteit

Welke nieuwe energiebesparende technieken zijn voorhanden om gebouwen te verwarmen, koelen of verlichten? Welke nieuwe energiebesparende technieken zijn prima toepasbaar in bestaande gebouwen? Wat zijn de ervaringen hiermee?

Het beantwoorden van bovenstaande vragen staat centraal in de themabijeenkomst Nieuwe energiebesparende technieken voor utiliteitsgebouwen. Tijdens de bijeeenkomst zal de nadruk liggen op nieuwe technieken, maar daarnaast zal ook stil gestaan worden bij innovatieve technieken, waarvan met de toepassing nog minder ervaring is.

Bestemd voor:
energiecoordinatoren, functionarissen van MJA bedriijven in de utiliteitsbouw die advies moeten uitbregen over toepassing van nieuwe energiebesparende technieken in de eigen gebouwen of haalbaarheidsstudies moeten begeleiden.

Kosten:
NLG 200,-- exclusief BTW

Aanvraag aanmeldingsformulier: info@novem.nl

A995AW12

Deel: ' Themabijeenkomst energiebesparende technieken utiliteitsbouw '
Lees ook