Novem


Themabijeenkomst Energieregistratie en gebouwbeheersystemen

16/6/1999 16/6/1999
Zwolle

Tidens deze bijeenkomst wordt stilgestaan bij de noodzaak van energieregistratie. Ook komen de manieren van registreren aan bod. Veder leert u de organisatorische kant van registratie binnen uw gemeente beter kennen. Ook krijgt u een overzicht van verschillende gangbare registratiesystemen. Extra aandacht is er voor gebouwbeheersystemen. Met behulp van dit systeem kan het technisch beheer van een gebouw, vanuit een centraal punt worden gecontroleerd en gestuurd. De voor- en nadelen van een dergelijk systeem komen ook aan bod. Evenals de eisen die worden gesteld aan uw
computerapparatuur.

Praktijkgericht
De onderwerpen zullen vanuit een praktische benaderin worden behandeld. U krijgt dan ook voldoende ruimte om de problemen uit uw dagelijkse praktijk te bespreken. Na het bijwonen van deze bijeenkomst heeft u voldoende inzicht gekregen om binnen de eigen gemeente een registratiesysteem op te kunnen zetten.

Bestemd voor:
Gemeentelijke energiecoodinatoren en gebouwbeheerders bij gemeenten

Kosten:
HFL 295,-- exclusief BTW

Aanvraag aanmeldingsformulier: info@novem.nl

A995AW08

Deel: ' Themabijeenkomst Energieregistratie en gebouwbeheersystemen '
Lees ook