Themabijeenkomst Energiezorg: registratie en monitoring

23/11/1999 23/11/1999 Eindhoven, 23 november 1999

Het registreren en bewaken van de energiestromen vormen de basis van energiezorg. Door een goed beheer krijgen we inzicht in het energieverbruik en houden we de kosten beter in de hand. Met meten worden de resultaten van uw inspanningen zichtbaar, die u vervolgens beoordeelt en analyseert op de noodzaak het energiebeleid al dan niet aan te passen. Tevens kunt u de gegevens regelmatig laten zien aan het management en aan collega's, waardoor ze meer betrokken raken bij energiebesparing.

Inhoud van de dag Tijdens de bijeenkomst staat het registreren van energieverbruik en de monitoringsystemen die daarbij van nut kunnen zijn centraal.De volgende onderwerpen komen aan de orde:Registratie in het belang van energiezorg en uitvoering van de MJA;Achtergrondinformatie en uitleg over registratie;Opbouw van een monitoringsysteem;Organisatie van energiemonitoring;Verschillende registratiesystemen;'Registratie in de praktijk', toelichting door een organisatie die een registratiesysteem binnen de organisatie heeft opgezet;Toelichting op twee monitoringsystemen met aandacht voor het zelf uitvoeren van de registratie en het uitbesteden ervan.

Bestemd voor: MJA Utiliteitsbouw partijen: Energiecoördinatoren en medewerkers die belast zijn met de opzet en/of uitvoering van energieregistratie en -monitoring.

Kosten: f 200,-- exclusief BTW, inclusief documentatiemateriaal, koffie, thee en lunch.

Aanvraag aanmeldingsformulier: p.didden@novem.nl

A99AW332

Zoekwoorden:

Deel: ' Themabijeenkomst Energiezorg in Eindhoven '
Lees ook