Novem


Themabijeenkomst Energiezorg: implementatie en uitvoering

4/11/1999 4/11/1999
Utrecht, 4 november 1999

Tijdens deze themadag wordt dieper ingegeaan op het implementeren van het energiezorgsysteem en het opzetten en uitvoeren van het energiebesparingsplan binnen uw organisatie. U leert besparingsmogelijkheden kennen en ziet wat deze kunnen opleveren. Ook wordt besproken hoe u een besparingsplan in de praktijk opzet en welke valkuilen u daarbij kunt tegenkomen.

Inhoud van de dag
Energiezorg en het energiezorgsysteem: energiezorg in de praktijk, de relatie met andere zorgsystemen, de plaats van het
energiebesparingsplan.Essentiële onderdelen van het energiezorgsysteem en het oplossen van praktische knelpunten:. beleid. organisatie; take, verantwoordelijkheden, bevoegdheden. energiebesparingsplan. borging van het systeem met behulp van procedures, monitoring en auditing.Oefening met systeemonderdelen zoals beleid maken, doelstellingen vastlegggen, auditen en het opzetten van een energiebesparingsplan.Het energieplan: inhoud en aandachtspunten (waar liggen de besparingsmogelijkheden, wat levert het op, wanneer technische of organistorische maatregelen?) en een oefeing aan de hand van een casus. Energiezorg in de praktijk: voorbeelden, valkuilen.

Bestemd voor:
MJA Utiliteitsbouw partijen: Energie- en milieucoördinatoren en andere functionarissen die een coördinerende of sturende rol hebben binnen het thema 'energie.

Kosten:
f 200,-- exclusief BTW

Aanvraag aanmeldingsformulier: p.didden@novem.nl

A99AW321

Zoekwoorden:

Deel: ' Themabijeenkomst Energiezorg in Utrecht '
Lees ook