Novem


Themabijeenkomst Energiezorg: planning en beleid

27/10/1999 27/10/1999
Utrecht, 27 oktober 1999

Op deze themadag wordt ingegaan op energiezorg in het algemeen, het energiezorgsysteem en de planning en voorbereiding om (een) energiezorg(systeem) binnen de eigen organisatie op te zetten.

Inhoud van de dag
Tijdens deze bijeenkomst wordt energiezorg op een beleidsmatige manier benaderd. De volgende onderwerpen worden behandeld:Waarom energiezorg?Wat houdt energiezorg in en wat betekent het voor de eigen organisatie? Ook wordt ingegaan op de relatie met kwaliteits-, milieu- en ARBO zorg.Het enegiezorgsysteem in hoofdlijnen: componenten an een energiezorgsysteem, wettelijke en andere eisen, systeemeisen.Een nadere uitwerking van het energiezorgsysteem: energiebeleid en directie verantwoordelijkheid, organisatie van energiezorg; de verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden; structuur, procedures en instructies; documenteren van informatie; energiebesparingsplan; autditing van het systeem. Een oefening in het opzetten van een energiezorgsysteem.Energiezorg in de praktijk: voorbeelden, valkuilen en de rol van de energiecoördinator.

Bestemd voor:
MJA Utiliteitsbouw partijen: Energie- en milieucoördinatoren en andere functionarissen die een coördinerende of sturende rol hebben binnen het thema 'energie'.

Kosten:
f 200,-- exclusief BTW, inclusief documentatiemateriaal, koffie, thee en lunch.

Aanvraag aanmeldingsformulier: p.didden@novem.nl

A99AW333

Zoekwoorden:

Deel: ' Themabijeenkomst Energiezorg in Utrecht '
Lees ook