Themabijeenkomst De Knoop in Drachten over hechtingsstoornissen bij mensen met een verstandelijke beperking


Spreker: dr. A. (Lex) Wijnroks Woensdag 16 januari 2013, 19:30 - 22:00 uur Menorah-kerk, Dwarswijk 350, 9202 CA Drachten

DRACHTEN, 20121024 -- Op een themabijeenkomst in Drachten van Oudervereniging De Knoop zal Lex Wijnroks samenvatten wat we weten over gehechtheid en meer specifiek over gehechtheid bij mensen met een verstandelijke beperking. De laatste jaren richt het onderzoek zich enerzijds op de bijdrage van genetische factoren en anderzijds op het onderzoeken van het intern werkmodel. Ook probeert men de diagnostiek van problemen in de gehechtheid verder te verfijnen, omdat men de tweedeling in de DSM ontoereikend vindt. Veel hulpverleners en onderzoekers zijn er van overtuigd dat ook op volwassen leeftijd mensen nog steeds de gevolgen ondervinden van vroegere hechtingsproblemen. Hoe iemand zijn eigen opvoeding heeft ervaren is vastgelegd in het intern werkmodel.

De wijze waarop het intern werkmodel is opgebouwd bepaalt hoe wij als volwassene relaties aangaan met andere personen. Om het intern werkmodel te onderzoeken zijn de laatste jaren verschillende instrumenten ontwikkeld. Maar hoe meet je dat bij mensen met een verstandelijke beperking? Wijnroks wil graag samen met het publiek proberen ideeën te verzamelen en te toetsen hoe we dat bij deze doelgroep meetbaar zouden kunnen maken en in hoeverre ons dat zal kunnen helpen bij het beter begrijpen van de problemen van de doelgroep.

Wie is Lex Wijnroks?

Lex Wijnroks studeerde ontwikkelingspsychologie en neuropsychologie aan de Rijksuniversiteit van Groningen en is daar ook gepromoveerd. Tijdens zijn promotieonderzoek heeft hij zich onder andere beziggehouden met de gehechtheidsontwikkeling van te vroeg geboren kinderen. Na zijn promotie vertrok hij naar Duitsland en heeft daar twee jaar gewerkt bij de universiteit van Potsdam afdeling Ontwikkelingspsychologie. Een van de onderzoeken waar hij bij betrokken was, was een onderzoek naar de gehechtheidontwikkeling van kinderen op een kinderdagverblijf. In 1997 ging hij aan de universiteit Utrecht werken bij de opleiding Pedagogische Wetenschappen. Hij heeft in die periode onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de gehechtheidrelatie bij kinderen met autisme, bij kinderen met het syndroom van Down, en kinderen met een ontwikkelingsachterstand.

De resultaten uit dit onderzoek, maar ook die van andere onderzoekers sterkten hem in de overtuiging dat het vermogen van kinderen om zich te hechten aan anderen een sterk biologisch verankerd proces is, dat zelfs onder extreme omstandigheden (deprivatie, misbruik, hersenstoornissen en -beschadigingen, etc.) intact blijft. Deze overtuiging ontstond na het zien van de uitzending 'Kinderen van de Hondsberg'. In deze serie was een meisje te zien, Cecile, waarvan de orthopedagoog in de uitzending vertelde aan haar pleegouders dat dit meisje dusdanig ernstig emotioneel gestoord was dat zij zich nooit meer zou kunnen hechten aan een ander. In de uitzending liet zij echter gedrag zien dat volkomen in tegenspraak was met het oordeel van deze orthopedagoog. Dit was voor Wijnroks aanleiding om bij te dragen aan het boekje 'Onveilig gehecht of een hechtingsstoornis', uitgegeven bij LEMMA. Hij had het gevoel dat er een gebrek aan kennis bestond bij veel hulpverleners over gehechtheid en dat dit boekje zou kunnen bijdragen aan het vergroten van deze kennis. De laatste jaren richt hij zich meer op onderzoek naar de relatie tussen cognitie en emotie en is onderzoek naar gehechtheid wat naar de achtergrond geraakt, maar hij blijft de nieuwste wetenschappelijk ontwikkelingen volgen.

Informatie:
Wilt u meer informatie? Stuur dan een e-mailbericht naar info@deknoop.org of neem telefonisch contact op met het secretariaat: 0527-614504.

Kosten: € 17,50 per persoon (donateurs van De Knoop betalen € 10,--). De Knoop maakt voor het bestellen van toegangskaarten gebruik van de diensten van Ticketscript. Bijkomende kosten: € 1,36 per kaart aan servicekosten Ticketscript en € 0,62 per bestelling voor het gebruik van IDeal. Na betaling ontvangt u de kaarten per e-mail (e-ticket) of op uw smartphone (mobile ticket).

Aanmelden: Klik hier voor toegangskaarten. Bent u donateur van De Knoop, klik dan hier.


Deel: ' Themabijeenkomst over hechtingsstoornis en verstandelijke beperking '
Lees ook