Ingezonden persbericht

MORO
Marokkaanse Ouderraad Overvecht
Henriettedreef 20
3561 JV Utrecht
Persbericht

Utrecht, 21 Juni 2002

Participatie Marokkaanse wijkorganisaties
Positie en samenwerking tussen Marokkaanse wijkorganisaties

Op 22 juni vindt in het buurthuis de Bram in Utrecht de Themabijeenkomst "perspectief in meervoud" plaats. Doel daarvan is het traceren van raakvlaken en het streven naar een stedelijke samenwerkingsverband. De bijeenkomst begint om 19.30 uur en duurt tot 22.00 uur.

In Utrecht zijn veel Marokkaanse zelforganisaties actief. Dat zijn vrijwilligersorganisaties voor en door Marokkanen die een belangrijke rol kunnen spelen bij het integratieproces van Marokkanen in de samenleving. Ze kunnen een brug slaan tussen de eigen achterban en de Nederlandse Maatschappij. Het bevorderen van netwerkvorming en kennisoverdracht en het versterken van de rol van de zelforganisaties is een belangrijk onderdeel van het debat.

Op de themabijeenkomst staat een programma met presentaties en discussies centraal. MORO en andere genodigden geven hun visie op de rol van zelforganisaties. Ook brengen vertegenwoordigers van succesvolle zelforganisaties verslag uit van hun ervaringen. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder meer professionalisering, samenwerking en afstemming. Het publiek wordt uitgenodigd de discussie over deze onderwerpen aan te gaan.

Zoekwoorden:

Deel: ' Themabijeenkomst participatie Marokkaanse wijkorganisaties Utrecht '
Lees ook