Nederlands Uitgeversverbond

AANKONDIGING

Aan de afgevaardigden van de bij de Groep Uitgevers voor Vak en Wetenschap aangesloten ledenbedrijven

VOOR UW AGENDA:


* DONDERDAGMIDDAG 6 JUNI 2002, VINKEVEEN


* LEDENVERGADERING VAN DE GROEP UVW


* THEMABIJEENKOMST OVER PRODUCTDIFFERENTIATIE EN PROMOTIE
Geachte dames en heren,

THEMABIJEENKOMST PRODUCTDIFFERENTIATIE EN PROMOTIE Een toenemend aantal uitgevers is naast, of in plaats van, papieren boeken, tijdschriften,
nieuwsbrieven, e.d. actief als ontwikkelaar van andere uitgeefproducten. Kennis van de
gebruiker enerzijds en zijn of haar expertise als informatiemaker anderzijds zijn daarbij voor
de uitgever van groot belang. Uitgevers ontwikkelen producten als: congressen, vakbeurzen,
seminars, evenementen, studiereizen, e.d. Tijdens de themabijeenkomst zullen collegas uit
het vak interessante praktijkcases presenteren.

LEDENVERGADERING GROEP UVW
Voorafgaand aan deze bijeenkomst vindt de statutaire ledenvergadering van de Groep UVW
plaats.

De bijeenkomst wordt weer gehouden in Bilderberg Résidence Vinkeveen te Vinkeveen.

Begin mei ontvangt u een officiële uitnodiging met de agenda voor de vergadering en de
bijbehorende stukken.

Reserveert u donderdagmiddag 6 juni alvast in uw agenda!

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van de Groep Uitgevers voor Vak en Wetenschap

Robbert M. Vrij, secretaris

Amsterdam, 4 april 2002

Zoekwoorden:

Deel: ' Themabijeenkomst productdifferentiatie en promotie '




Lees ook