Ingezonden persbericht

Stedenbanden in het nieuwe Europa


DEN HAAG, 08-10-2001 --
Nu de landen Midden- en Oost-Europa op de drempel van de Europese Unie staan, vragen de 300 Nederlandse stedenbanden met Midden- en Oost-Europa vraag wat zij een decennium na hun oprichting met hun verbondenheid kunnen en willen bereiken. Hiertoe organiseert het Platform Gemeentelijk Vredesbeleid de conferentie "Stedenbanden in het nieuwe Europa". Voor honderd vertegenwoordigers van betrokken stichtingen en gemeenten vormen de uitkomsten van een grootscheepse enquête en de visie van de burgemeester van Boedapest de input voor hun herijking. Een paneldiscussie met onder anderen de ambassadeurs van Hongarije, Tsjechië, Slowakije en Polen sluit de ontmoeting af.

De 300 Nederlandse stedenbanden met Midden- en Oost-Europa staan voor de keuze hoe ze een decennium na hun oprichting invulling willen geven aan de verbondenheid met hun partners. Begonnen als onderdeel van de historische euforie na de val van de muur zijn de stedenbanden uitgegroeid tot een (semi-) professioneel netwerk van kennis- en ervaringsoverdracht op lokaal niveau.

Nu de partnerlanden op de drempel van de Europese Unie staan, de levensstandaard langzaam stijgt en de ervaring met lokaal bestuur toeneemt, staan de stedenbanden voor de vraag wat zij met hun verbondenheid kunnen en willen bereiken. Uit een grootscheepse enquête van het Platform Gemeentelijk Vredesbeleid (PGV, het samenwerkingsorgaan voor stedenbanden met Midden- en Oost-Europa dat is ondergebracht bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten) bleek dat de wil tot samenwerking aan beide zijden nog steeds groot is, terwijl een passende vorm van solidariteit nog ontbreekt.

Om een antwoord te formuleren op deze vraag organiseert het PGV de themabijeenkomst "Stedenbanden in het nieuwe Europa", op 10 oktober van 14 tot 17 uur in het stadhuis van Den Haag. Voor meer dan honderd vertegenwoordigers van betrokken stichtingen en gemeenten vormen de uitkomsten van het onderzoek en een lezing door de burgemeester van de Hongaarse hoofdstad Boedapest de basis voor de bezinning op de toekomst van de stedenbanden. De bijeenkomst wordt afgesloten met een gedachtenwisseling tussen de Haagse wethouder Verkerk, de ambassadeurs van Hongarije, Tsjechië, Slowakije en Polen en de voorzitter van het Platform Gemeentelijk Vredesbeleid. Na afloop wordt de gasten de première van de opera Ariadne auf Naxos door het Hongaarse operagezelschap uit Szeged aangeboden.

Deel: ' Themabijeenkomst Stedenbanden in het nieuwe Europa '
Lees ook