Gemeente Stadskanaal

Het thema van de bijeenkomst op 6 oktober is "Zorgen voor Morgen". Als u een mening heeft over zorg, welzijn, onderwijs, cultuur of sport? Laat dan uw stem horen op 6 oktober.
Het thema van de discussiebijeenkomst op 13 oktober is "Wonen en werken; kiezen of delen?"
Heeft u een mening over wonen, werken, economie, toerisme en recreatie, inclusief ruimtelijke ordening en infrastructuur? Laat dan uw stem horen op 13 oktober!

Discussie-avonden: wat kunt u verwachten?
Tijdens beide discussieavonden is er een forum dat bestaat uit deskundigen op de verschillende terreinen. Zij zullen de discussie met elkaar aangaan. Maar ook uw actieve inbreng stellen wij zeer op prijs! De onafhankelijke discussieleider probeert zoveel mogelijk de aanwezigen aan het woord te laten. Tussen de discussiemomenten door, zal Eltje Doddema de muzikale noot van de avonden verzorgen.

Folder
In de Spreekbuis van oktober (volgende keer) vindt u een folder waarin u alvast aan het denken wordt gezet over de toekomst van de gemeente Stadskanaal. Volgens het college van b&w zou de gemeente Stadskanaal in 2015 bekend moeten staan als:
de sportieve en recreatieve gemeente
de woon- en zorggemeente
de ondernemende en vernieuwende gemeente.

Maar hoe gaan we dat dan samen invullen? Houdt alvast 6 en 13 oktober vrij, als u mee wilt praten over de gemeente Stadskanaal in 2015!

© Gemeente Stadskanaal

Deel: ' Themabijeenkomsten gemeente Stadskanaal '
Lees ook