Gemeente Eindhoven

nieuws | persberichten

Persbericht: 17 september 2001

Themadag Informele Zorg: Herkenning en Begrip.

Uitreiking Vrijwilligerspenning.

Op donderdag 20 september organiseert de Stichting Zelfhulp Netwerk Eindhoven / Kempenland en de Stichting Ondersteuning Mantelzorg Regio Eindhoven / De Kempen ondersteund door de GGD Eindhoven een Thema dag voor de informele zorg. Dit vindt plaats in het kader van het Internationale Jaar voor de Vrijwilligers.

Deze dag wordt gehouden in het auditorium van het Diaconessenhuis, Ds Th. Fliednerstraat 1, 5631 BM Eindhoven. Aanvang 10.00 tot 17.00 uur.

Deze dag is met name bedoeld voor vrijwilligers die actief zijn op het gebied van de informele zorg.
Daarnaast willen we aan politici en beleidsmakers laten zien hoe groot de betrokkenheid van vele vrijwilligers is. We willen hen laten kennismaken met het vele goede dat zelfhulp, lotgenotencontact en vrijwillige ondersteuning in de zorg, aan onze maatschappij te bieden heeft.

In de ochtend zijn twee gastsprekers uitgenodigd. Hr. B. Bröcking, beleidsmedewerker Zorg Provincie Noord Brabant. Hij zal een inleiding geven over het informele zorgbeleid in Noord-Brabant. Mw. M. van Houten, projectmedewerker programma Welzijn bij het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn, zal inhoudelijk ingaan op aspecten van de informele zorg. Sinds kort bezit het NIZW een expertise centrum informele zorg.

Tussen de inleidingen in zullen een vijftal vrijwilligers vanuit verschillende organisaties zich presenteren. Mw. B. Hendrikx zal door middel van interviews de toehoorders inzicht geven in de vele gedaanten van vrijwilligerswerk. Tevens bestaat er de mogelijkheid om hierop te reageren.
Als dagvoorzitter zal Hr. F. de Leeuw optreden.

De middag staat in het teken van deskundigheidsbevordering en kennisoverdracht. De aanwezigen hebben zich kunnen inschrijven voor één van de zes workshops:
Omgaan met grenzen
Als de wereld kleiner wordt
Rouwverwerking
Waarom doe je vrijwilligerswerk
Ervaringsdeskundigheid in zelfhulp en lotgenotengroepen Maatjesformule, een lichtpuntje voor een ander

Op deze dag zal om 12.00 uur de gemeentelijke vrijwilligerspenning worden toegekend door de heer N.M. van der Spek, wethouder van Maatschappelijke Ontwikkeling aan één van de aanwezigen als blijk van waardering voor het met grote inzet en enthousiasme verrichten van vrijwilligerswerk voor de Eindhovense gemeenschap.

Deel: ' Themadag Informele Zorg herkenning en begrip '
Lees ook