Anti Racisme Informatie Centrum


Themadag III
Islam, homoseksualiteit en media
De spanning tussen tekst en realiteit


2 oktober 1999

Cunera zalencentrum
Nieuwegracht 32

3512 LS Utrecht

Hoe verhouden zich de leer van de islam (tekst) en de resultaten van veldonderzoek (realiteit) op het gebied van homoseksualiteit? Wat is de rol van de media? Welke bruggen kunnen er geslagen worden? Dit zijn de centrale vragen van Themadag III, georganiseerd door stichting YOESUF.

Programma
Deel I, ochtendprogramma:
Lezing (in het Engels) door Imam Prof. Dr. Farid Esack, Commissioner Gender Equality of South Africa over o.a. de emancipatie van een moslim bevolkingsgroep in een niet-moslim land. Vragen uit de zaal n.a.v. de lezing.
Korte presentatie van een model voor islamitische sociale studies door rs. Omar Nahas, wetenschappelijk medewerker van de stichting YOESUF. Discussie over de ontvouwde methodologie.

Lunch

Deel II, middagprogramma:
Workshop 'Islam, homoseksualiteit en media'. Vraagstelling: waarin verschilt de berichtgeving in de media (tekst) van de realiteit. Dit aan de hand van enige recente publicaties.

Koffie/thee

Toegang: fl. 35,-- (studenten fl. 25,--) p.p. incl. lunch en koffie/thee + verslag themadag, over te maken op bankrek. 501 320 261 t.n.v. stichting YOESUF, Haarlem.
Meer informatie: stichting YOESUF, 030 - 23331750, wo. en do. 10.00 -
17.00 uur.

Deel: ' Themadag Islam, homoseksualiteit en media '
Lees ook