EVO, Ondernemersorganisatie voor logistiek en transport
http://www.evo.nl

Pricewaterhousecoopers en EVO organiseren themadag: Warehouse Management Systems; de gebruiker staat centraal

Veel ondernemers vragen zich af of een warehousemanagement systeem (WMS) ook voor hun onderneming nuttig is. Zij kijken daarbij vooral naar de (interne) voordelen van een WMS; hogere productiviteit, verbeterde dienstverlening, minder werkdruk bij de
magazijnplanner, minder administratieve handelingen bij de medewerkers en een beter gebruik van de magazijncapaciteit. In de praktijk blijken bovengenoemde voordelen niet altijd haalbaar. Vaak wordt bij de keuze en inrichting van het systeem onvoldoende
rekening gehouden met de eigen magazijninrichting en medewerkers en met de rol van het magazijn in de logistieke keten. Op donderdag 11 november 1999 organiseren
PricewaterhouseCoopers (PwC) en EVO in 't Spant in Bussum de themadag 'Warehouse
Management Systems; de gebruiker staat centraal'. Deze themadag wordt georganiseerd voor bedrijven die overwegen een WMS aan te schaffen om hun interne goederenstroom beter te kunnen beheersen. Met deze dag willen de organisatoren de potenti‰le gebruikers van een WMS bij hun keuze ondersteunen en antwoord geven op de vraag of een WMS een zinvolle investering is die inderdaad de beoogde voordelen zal opleveren.

Aanleiding voor de themadag is de functionele vergelijking die PwC en EVO hebben
gemaakt van de WMS-pakketten die momenteel voor magazijnbesturing aangeboden worden. In het ochtendprogramma staan de onderzoeksresultaten, die zijn weergegeven in een boek en op CD-rom, centraal. Het boek, waarin de onderzoeksresultaten zijn aangevuld met een aantal artikelen, is geschikt als naslagwerk. Met de CD-rom zijn de deelnemers ook na afloop van de bijeenkomst in staat om een WMS-pakket te selecteren die het beste bij het eigen bedrijf past. Bovendien komen twee gebruikers aan het woord die ingaan op de vraag waarom in hun organisatie een WMS werd ge‹nstalleerd. G. Scheper, bedrijfsleider bij Nefit Fasto, behandelt met name de valkuilen die hij bij de implementatie van een WMS in zijn bedrijf is tegengekomen. J. S”rlien, Orders & Distribution Manager bij Sandvik Coromant AB vertelt over de aanpak die binnen zijn distributiecentrum tot een succesvolle implementatie heeft geleid. Ing. J. Th. Visee, manager bij PwC, geeft in aanvulling op deze praktijkverhalen zijn visie op de toekomstige ontwikkelingen van WMS en op de rol van deze systemen binnen de logistieke keten.

's Middags kunnen de deelnemers zelf hun programma samenstellen. Op een informatie- markt kunnen zij kennis maken met WMS-leveranciers en hun pakketten. Voorts kan men een demonstratie bijwonen van Egemin over de koppeling van een WMS aan een automatisch magazijn. AIS toont de mogelijkheden van een on-line koppeling met Radio Frequentie, waarbij de bezoekers dit zelf kunt uitproberen. De adviseurs van PwC en EVO houden doorlopend spreekuur zodat de deelnemers hun meest brandende vragen ter plekke kunnen bespreken. Als extra service tenslotte informeert Senter, agentschap van Economische Zaken en uitvoeringsinstantie voor diverse subsidieregelingen (innovatie, milieu, energie, transport), over de subsidiemogelijkheden. Tevens zal het
gebruik van de CD-rom gedemonstreerd worden.

De deelnamekosten bedragen Ÿ 600,- (excl. btw) per deelnemer. EVO-leden betalen Ÿ 500,- (excl. btw). Na afloop van de bijeenkomst ontvangen de deelnemers een syllabus, het boek en de CD-rom. Ge‹nteresseerden kunnen het volledige programma aanvragen bij EVO Bedrijfsbureau, telefoon (079) 346 73 46 of bij PwC, Fran‡oise van den Broek, (030) 219 42 20.

14 september 1999

Deel: ' Themadag Warehouse Management Systems '
Lees ook