Gemeente Zoetermeer

Stadsnieuws


12 november 1999

Themagroep Bouwen, Wonen en Energie: iets voor u?

Meepraten en meedenken over een buurt in Oosterheem, waar op een verantwoorde manier wordt omgegaan met bouwmaterialen, energie en andere aspecten die natuur en milieu zo min mogelijk belasten. Met als resultaat dat er woningen worden neergezet, die daar zo optimaal mogelijk aan voldoen. Spreekt dat u aan? Dan is deelname aan de themagroep Bouwen, Wonen en Energie, één van de werkgroepen die zijn gevormd rond de Lokale Agenda 21 Zoetermeer, wellicht iets voor u.

In 1992 is tijdens de VN-milieuconferentie in Rio de Janeiro onder meer een actieprogramma afgesproken, dat moet leiden tot een wereldwijde duurzame milieuontwikkeling voor de 21e eeuw. Het actieprogramma wordt de 'Agenda 21' genoemd. De uitvoering van het actieprogramma vindt wereldwijd plaats, op nationaal, maar ook op lokaal niveau. Vandaar de naam 'Lokale Agenda 21'.

Enthousiast
Zoetermeer is in het kader van dit actieprogramma in 1998 een milieudialoog gestart met inwoners van de stad en met het bedrijfsleven. Inmiddels vindt die dialoog in zes themagroepen plaats. Ongeveer 50 enthousiaste bewoners en vertegenwoordigers vanuit de gemeentelijke organisatie buigen zich regelmatig over thema's als afvalstoffen, verkeer en vervoer, duurzame stedelijke ontwikkeling en duurzaam bouwen en wonen. Dat de gemeente de inbreng van deze bewoners serieus neemt, blijkt uit de betrokkenheid van de LA21-themagroepen bij de ontwikkeling van een duurzame buurt in Oosterheem. Eén van deze groepen is de themagroep 'Bouwen, Wonen en Energie'.

Modelwoning
In deze groep is inmiddels een breed scala aan onderwerpen aan bod geweest. Zo is er gesproken over de toepassing van wind- en zonne-energie in Zoetermeer. Ook hebben leden van de themagroep als testgroep meegedaan aan energiescans door medewerkers van de Stichting Première. Deze stichting verzorgt tegen geringe betaling energieonderzoeken bij onder andere huishoudens en geeft energiebesparingsadviezen.
Er zijn ideeën ontwikkeld voor het inrichten van een modelwoning, waarmee zichtbaar gemaakt wordt welke maatregelen mogelijk zijn om duurzaam te wonen. Hierbij wil de themagroep samenwerken met een van de Zoetermeerse woningbouwcorporaties.

Excursies
Leden van de groep hebben onder meer de duurzaam gebouwde wijk Ecolonia in Alphen aan de Rijn bezocht en een voorbeeldproject van duurzaam bouwen en wonen in Biddinghuizen. Samen met de andere themagroepen is een excursie gehouden die via Houten (autoluwe woonplaats) en Den Bosch (expositie over duurzame bouwmaterialen en bezoek aan een 10 jaar oud ecologisch bouwproject) naar de Kleine Aarde in Boxtel leidde.

Duurzame buurt
Op dit moment is de themagroep intensief bezig een bijdrage te leveren aan de ideeën voor een duurzame buurt in Oosterheem. Met als uitgangspunt dat een dergelijke buurt 'energieneutraal' moet zijn, ontwikkelt de themagroep een programma van eisen. In samenwerking met andere belanghebbenden moet dit uiteindelijk resulteren in een concreet woningproject.

Informatie
De themagroep Bouwen, Wonen en Energie kan nog nieuwe, enthousiaste leden gebruiken. Dit jaar komt de groep op maandag 6 december bij elkaar in 'De Soete Aarde, centrum voor natuur en milieu'. De bijeenkomst begint om
20.00 uur. U bent er van harte welkom!

Deel: ' Themagroep Bouwen, Wonen en Energie in Oosterheem Zoetermeer '
Lees ook