Themamaanden bij VAC Informatica Opleidingen in april en mei 1999

Amsterdam,17 maart 1999 - VAC Informatica Opleidingen biedt in de maanden april en mei 1999 twee cursussen aan voor een gereduceerde prijs. Het betreft de cursus 'Testen voor Testers' in april en een cursus 'Web Professional' in mei.

'Testen voor Testers'
Testen is een onmisbaar onderdeel van de ontwikkelinspanningen bij zowel nieuwbouw als onderhoud van applicaties en slokt al snel zo'n veertig procent van het beschikbare IT-budget op. Het is de taak van de testers om de testspecificaties dusdanig in te richten en uit te voeren, dat de te testen eigenschappen maximaal aan bod komen binnen de gestelde randvoorwaarden. Tijdens de cursus 'Testen voor Testers', die bestemd is voor testers, systeemontwerpers, testcoördinatoren, materiedeskundigen, leert de cursist vanuit een testplan een gedegen testontwerp op te zetten en uit te voeren. Tevens leert de cursist hoe over de uitgevoerde testen te rapporteren. De aangereikte theorie wordt praktisch ondersteund door speciaal voor de cursus ontwikkelde applicatiesoftware. In deze cursus komen onder meer aan bod: kwaliteit van testen, testconcepten en -methodes, configuratiemanagement, beheersing van het testproces, testtechnieken, grenswaardenanalyse, testmaten en testpaden, rapporteren, en toepassen van geautomatiseerde testhulpmiddelen. De cursus duurt vier dagen en kost in de maand april f 2.000,00 in plaats van de normale prijs van f 3.000,00.

'Web Professional'
Het Internet ontwikkelt zich snel als de standaard voor zakelijke doeleinden. Om medewerkers snel en doeltreffend bekend te maken met de technologische aspecten van het opzetten en beheren van een eigen website is een professionele opleiding essentieel. VAC Informatica Opleidingen biedt de gehele maand mei de mogelijkheid om de tiendaagse cursus 'Web Professional' te volgen met een aanzienlijke korting. De cursus behandelt onder meer: basis HTML, advanced HTML, basis Java & Javascript, het maken van een dynamische website, ActiveX, het bouwen van firewalls, TCP/IP, en het plannen en ontwerpen van een Internet-site. Gedurende de maand mei kost deze tiendaagse cursus
f 5.000,00 in plaats van de normale prijs van f 7.500,00. Aan het eind van deze cursus is men in staat een professionele website op te zetten en te beheren.

VAC
VAC is opgericht in 1986. Als dochter van het aan de AEX genoteerde beursfonds Management Share NV is zij actief op een aantal specifieke deelgebieden van de informatietechnologie (IT). VAC heeft als missie IT-specialisten sneller, beter en efficiënter informatiesystemen te laten ontwikkelen en een betere service te geven aan de gebruikers van deze systemen. VAC levert state-of-the-art softwaretools en individuele vakinhoudelijke en functiegerichte IT-trainingen. VAC is geautoriseerd distributeur c.q. business partner van BitbyBit, Help Desk Systems, Information Advantage, MKS, Merant (voormalige Micro Focus en Intersolv), Netron, Progress Software (Apptivity), Softbridge en Trivida. VAC is op het World Wide Web te vinden onder: https://www.vac.nl.

Meer informatie bij:
Vera J. Carbaat Berith Selling
Marketingcommunicatie VAC Monogram Communication Strategies (MCS) BV Hullenbergweg 371 Kruisweg 797
Postbus 12470 Postbus 3120

1100 AL Amsterdam 2130 KC Hoofddorp
Tel: (020) 652 02 25 Tel: (023) 562 82 08
Fax: (020) 652 02 81 Fax: (023) 565 17 24
E-mail: v.carbaat@vac.nl E-mail: beriths@monogram.nl

Deel: ' Themamaanden bij VAC Informatica Opleidingen in april en mei '
Lees ook