Anti Racisme Informatie Centrum


Gedeeld verleden, gedeelde toekomst


4 juli 1999

Odeon
Gouvernestraat 56
Rotterdam

Het Comité 1 juli Rotterdam, Trefcentrum Wi Masanga en de gemeente Rotterdam organiseren de themamiddag 'Gedeeld verleden, gedeelde toekomst', ter herdenking van de afschaffing van de slavernij in Suriname.
Op deze middag worden drie lezingen verzorgd door Prof. Yosef A.A. ben-Jochannan, Ds Mpho Ntoane en Pater Ben Vocking. Zij zullen niet alleen terugblikken op de geschiedenis, maar ook ingaan op hun visie op de huidige en de toekomstige samenleving. Er gelegenheid om met de sprekers in discussie te gaan.

Tijd: 14.00 - 17.00 uur (vanaf 13.00 uur inloop) Toegang: gratis
Informatie: Trefcentrum Wi Masangra

Deel: ' Themamiddag herdenking afschaffing slavernij in Suriname '
Lees ook