Gemeente Rotterdam


Themamiddag 'veilig ouder worden in Rotterdam ?'

Op woensdag 15 december om 13.35 uur opent wethouder Sandra Korthuis (onder meer ouderenbeleid) in het bibliotheektheater aan de Hoogstraat 110 de themamiddag 'Veilig ouder worden in Rotterdam ?'. De middag heeft als doel om samen met beleidsmakers, ouderenorganisaties en actieve senioren te bekijken hoe het veiligheidsgevoel van 55-plussers in Rotterdam kan worden vergroot.
Wethouder Sjaak van der Tak (onder meer veiligheidsbeleid) sluit rond 17.00 uur de themamiddag af.

Oudere Rotterdammers voelen zich opvallend onveiliger dan hun jongere stadsgenoten. Met name 's avonds en 's nachts geven senioren de stad een laag rapportcijfer, zo blijkt uit de jaarlijkse Omnibus-enquete. Samen met de Rotterdamse klankbordgroep 'Senioren en Veiligheid' waarin ouderenorganisaties vertegenwoordigd zijn, is een plan opgesteld om het veiligheidsgevoel van senioren te vergroten. In dit plan staat het vergroten van de weerbaarheid van senioren centraal, naast het beschermen van senioren tegen bedreigingen. Volgens de klankbordgroep kan dit worden gerealiseerd door het realiseren van veiliger openbaar vervoer voor senioren, het verbeteren van contacten tussen jongeren en senioren en het vergroten van de zelfredzaamheid van senioren. Deze onderwerpen worden tijdens de themamiddag gepresenteerd en besproken. De dagvoorzitter van de themamiddag is voormalig zangeres en rechter mr. Corry Brokken.

Deel: ' Themamiddag over 'veilig ouder worden in Rotterdam?' '
Lees ook