FNV

'OR en de kwaliteit van toezicht'
Gert Braakman - gert@dds.nl

Themamiddagen, brochure en websites

Nieuwe wetgeving, nieuw register, nieuwe kansen voor de OR
De leden van de Raad van Commissarissen of Toezicht hebben een belangrijke stem in het reilen en zeilen van een organisatie. De ondernemingsraad heeft er dus alle belang bij om een goed contact met deze toezichthouders te hebben. OR-en hebben echter weinig tijd tot hun beschikking. Daarom organiseren de vakcentrales FNV, CNV en Unie MHP vier regionale themamiddagen:

OR en de kwaliteit van toezicht
5, 7, 12 en 14 juni 2002
diverse locaties in Nederland

Deelnemers krijgen in korte tijd veel informatie krijgt over:
- de plaats, taak en functie van de RvC en RvT;
- de samenwerkingsmogelijkheden tussen OR en toezichthouders;
- de aanstaande wetgeving die OR-en voordrachtsrecht geeft voor eenderde van de RvC;
- het nieuwe NationaalRegister, dat OR-en kan ondersteunen bij hun zoektocht naar geschikte toezichthouders. De prijs van een studiemiddag is euro 50,--.

Brochure en toolkit en websites.
Over /"OR en de kwaliteit van toezicht/" is -speciaal voor ondernemingsraden- door de vakcentrales een brochure ontwikkeld. De deelnemers aan de themadagen ontvangen deze brochure gratis. Daarna is de brochure verkrijgbaar voor euro 6,-- (ex verzendkosten) bij de FNV. Daarnaast ontvangen alle deelnemers een gratis Toolkit van het CommissarissenRegister. (euro 20,--) Ook deze toolkit is een primeur. Op de eerste themamiddag in Utrecht wordt het eerste exemplaar feestelijk overhandigd aan de heer J. Stekelenburg, Burgemeester van Tilburg en Commissaris. De vakcentrales zullen vanaf medio juni 2002 op hun websites uitgebreid informatie geven over /"OR en Toezicht/".

Meer informatie over de themamiddagen, brochure en toolkit kunt u krijgen bij tonny.groen@vc.fnv.nl

Meer arbo nieuws? Ga naar http://www.fnv.nl/arbo.

Deel: ' Themamiddagen 'OR en de kwaliteit van toezicht' '
Lees ook