Gemeente Hoogeveen
Persbericht: 8 januari 1999

Bijzonder werkgelegenheidsproject
Themapark Historische Luchtvaart in Hoogeveen

Het college van b & w stelt de gemeenteraad van Hoogeveen voor een éénmalige bijdrage van f. 390.000,- beschikbaar te stellen voor de realisatie van een 'themapark Historische Luchtvaart' op het vliegveld van Hoogeveen. Dit themapark zal naar verwachting dertigduizend bezoekers per jaar trekken. Zij kunnen kennis nemen van de geschiedenis van de luchtvaart in Nederland, historische vliegtuigen van dichtbij bekijken en getuige zijn van de bouw van originele, historische toestellen. Als de totale financiering rond is en de bouw voorspoedig verloopt, opent het themapark in het voorjaar van 2000 haar deuren.

Naast een toeristische attractie is het themapark vooral een bijzonder werkgelegenheidsproject. Zowel voor de bouw van het museum (een monumentale hangar uit de jaren twintig), de bouw van authentieke vliegtuigen (waaronder een Fokker D 21) en de facilitaire dienstverlening in het themapark zet de gemeente langdurig werklozen in.

Het begin
In 1996 presenteerden J. van Egmond en H. Dekker van de vereniging Dutch Nostalgic Wings hun plan om een themapark voor de historische luchtvaart in Hoogeveen te vestigen. Dutch Nostalgic Wings heeft als doel het luchtwaardig houden van historisch interessante vliegtuigen en het restaureren en onderhouden daarvan. De vereniging koos mede voor het vliegveld van Hoogeveen vanwege de aanwezige grasbaan, waarvoor historische vliegtuigen zijn ontworpen.

Als onderkomen voor het themapark heeft de vereniging de hand weten te leggen op een vliegtuighangar die op het voormalige vliegveld Ypenburg bij Rijswijk stond. Deze hangar is een Rijksmonument in de stijl van het Nieuwe Bouwen, een architectuurstroming die in de jaren twintig en dertig door internationale architecten als Le Corbusier is ingezet. Het Rijksmonument is inmiddels afgebroken in Ypenburg en verplaatst naar Hoogeveen. Hier zal de hangar in zo authentiek mogelijke staat herbouwd worden.

De werkgelegenheid
Vanaf het eerste moment dat het initiatief voor het themapark bekend was, heeft de afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de gemeente Hoogeveen zich sterk gemaakt voor het organiseren en uitvoeren van werkgelegenheidsprojecten in en om het museum. In nauw overleg met Dutch Nostalgic Wings zijn drie projecten voorbereid: bouw historische hangar, replicabouw historische vliegtuigen en facilitaire dienstverlening. In totaal kunnen 42 langdurig werklozen een plaats krijgen. Hoofdaannemer van de bouw van de historische hangar is het werkvoorzieningsschap Howerco. In de bouwploeg zullen zes mensen uit het gemeentelijk WIW-bestand (voormalig JWG en banenpoolers) werken.

Een van de initiatiefnemers, J. van Egmond, heeft veel ervaring met het (her)bouwen van oude vliegtuigen. Onder zijn leiding zullen 24 personen gelijktijdig werken aan de bouw van drie replica's, een Fokker S 9, een Koolhoven FK 46 en een Fokker D 21. Dit project is naast een sociaal activerings- en opleidingstraject voor de WIW'ers ook een toeristisch en recreatieve trekpleister, te vergelijken met het Batavia-project in Lelystad.

Tenslotte biedt het themapark voor goed gemotiveerde WIW'ers en voor cliënten in de zogenaamde 'fase vier' mogelijkheden voor sociale activering. Hieronder vallen onder meer kassa-, receptie-, onderhouds- en schoonmaakwerkzaamheden, toezichthouden en het verzorgen van rondleidingen. Hieraan kunnen twaalf mensen deelnemen die tegelijkertijd een opleiding facilitair medewerker krijgen van het Alfa College in Hoogeveen.

Belang voor Hoogeveen
De realisatie van het themapark Historische Luchtvaart is voor Hoogeveen in meerdere opzichten van zeer grote waarde. Het versterkt de toeristisch recreatieve ontwikkeling en het biedt de mogelijkheid voor een grote groep cliënten van de afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid sociale activeringsactiviteiten te ontplooien. Meer dan vijftig procent van het cliëntenbestand van Sociale Zaken bestaat uit mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Van 266 daarvan heeft Sociale Zaken aangegeven dat sociale activering gewenst is. Het aantal projecten hiervoor is tot nu toe echter beperkt.

Voor de bouw van de hangar zijn de benodigde bouw- en milieuvergunningen verleend. Voor de geluidszonering van het vliegveld heeft de komst van het themapark geen gevolgen. De historische vliegtuigen die nu gestationeerd zijn op het vliegveld en waarmee gevlogen wordt, vallen onder deze zonering. In het gebruiksplan 1998 van het vliegveld is met de reeds aanwezige historische vliegtuigen rekening gehouden. Op dit moment blijft het aantal vliegbewegingen ruimschoots onder de geluidszonering.

De financiën
Voor de realisatie van het project is veel geld nodig. De mogelijke subsidieverstrekkers naast de gemeente (EFRO/ISP, ESF, en banken) vragen continu om zekerheden en nieuwe zekerheden. Geen van de geldverstrekkers bleek bereid als eerste zijn bijdrage toe te zeggen, waardoor een impasse ontstond. Het college van b & w van Hoogeveen wil deze doorbreken door de raad voor te stellen f. 390.000,- uit het Fonds Werkgelegenheid beschikbaar te stellen. Voorwaarde is dat de Europese subsidiefondsen EFRO en ISP het project subsidiëren en dat de bank bereid is het nodige krediet te verstrekken. Aan EFRO/ISP is een subside van ruim 2,5 miljoen gulden gevraagd. Daarnaast ligt er een ESF-subsidieverzoek van f. 250.000 gulden.

Opening voorjaar 2000
Wanneer de gemeenteraad op 28 januari akkoord gaat, zal dit voor de overige subsidieverstrekkers een signaal zijn hun toezeggingen ook te doen. Als dit gebeurt kan eind februari/begin maart al gestart worden met de bouw van de hangar. De bouw hiervan duurt ca. negen maanden. Begin 2000 begint de inrichting van het themapark. Als alles voorspoedig verloopt (afhankelijk van de weersomstandigheden tijdens de bouw) opent het themapark in het voorjaar van 2000 haar deuren. In mei 2000 is dan de officiële opening.

Bijlage: raadsvoorstel Themapark

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marcel Hoogland, afdeling Communicatie gemeente Hoogeveen, 0528-291252 of 06-50514829

Met vriendelijke groet,
Marcel Hoogland
============================================
Afd. Kabinet & Communicatie, gemeente Hoogeveen
Postbus 20.000, 7900 PA Hoogeveen
Tel: (0528) 291252 Fax: (0528) 291325
e-mail: info@hoogeveen.nl
https://www.hoogeveen.nl
============================================

Deel: ' Themapark Historische Luchtvaart in Hoogeveen '
Lees ook