Themasessie: "Over de bomen en het bos in modellenland" De Rabbit Hill-methode voor sturing en beheersing van organisaties.

Deze NGI-activiteit, georganiseerd door Afdeling Management & Informatie vindt plaats op : Di 23-11-1999

Beschrijving

Sturing en beheersing van organisaties staat volop in de belangstelling. De laatste jaren zijn er veel methodieken, zoals de Business Balanced Scorecard, Economic Value Added en INK ontwikkeld om hier inhoud aan te geven.

Het aanbod van modellen en methoden is zeer uitgebreid. Dat maakt de keuze van een passende methodiek voor effectieve besturing een zware opgave.

Het Rabbit-Hill model is een synthese die methoden uit de vakgebieden Organisatiekunde, Management Accounting en Administratieve Organisatie selecteert en combineert om optimaal aan te sluiten op de organisatie.

Het Rabbit-Hill model wordt aan de Erasmus Universiteit gebruikt in het (post)doctorale onderwijs voor Registeraccountants en Controllers en richt zich op studenten Organisatie van de Informatieverzorging, Administratieve Organisatie en Bestuurlijke Informatieverzorging. Omdat het model ook in de praktijk zijn toegevoegde waarde reeds heeft bewezen, is het zeer bruikbaar bij de inrichting en evaluatie van organisaties, inclusief de informatieverzorging. Verplichte kost dus voor onder meer controllers, adviseurs en accountants.

De afdeling Management en informatie organiseert in november een ledenbijeenkomst rond de Rabbit-Hill methode. Naast de bespreking van dit model door de heer A. van de Ven wordt een tweede spreker uitgenodigd voor de toelichting op een specifieke methodiek, zoals de Business Balanced Scorecard. In deze themasessie zal gefaciliteerd worden in een discussie over de praktijk en theorie voor toepassing van besturingsmodellen.

Het Rabbit-Hill model is ontwikkeld door drs. A.C.N. van de Ven. Hij is partner van ACN Management Consultants en verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Rotterdam School of Management. Kosten:

Lokatie

Locatie wordt nog bekend gemaakt...

Deel: ' Themasessie "Over de bomen en het bos in modellenland" '
Lees ook