Katholieke Universiteit Nijmegen

Bron: Dienst Communicatiezaken, tel. (024) 361 22 30 Aanmaakdatum: 9 november 1999

Dienst Communicatie

PERS & VOORLICHTING Persbericht

Symposium op 10 november
VERBLIJF THEOLOGEN UIT RUSLAND EN DE OEKRAINE AAN KU NIJMEGEN

Op 21 oktober 1999 is de vierde ronde van het academisch uitwisselingsproject "Prospekt 2002" van het Instituut voor Oosters Christendom van start gegaan. "Prospekt 2002" is bedoeld voor docenten, promovendi en vergevorderde studenten van academische instellingen in Rusland en Oekraïne op het terrein van theologie, religiestudies en wijsbegeerte. In het kader van dit academische uitwisselingsprogramma verblijft een groep van vier onderzoekers, afkomstig van verschillende instituten in Rusland en de Oekraïne, tot 28 november a.s. aan de Katholieke Universiteit Nijmegen.

Doel van het verblijf van deze onderzoekers is dat zij zich verdiepen in recente ontwikkelingen op hun vakgebied en dat zij contacten leggen met vakgenoten in Nederland en Vlaanderen. Gedurende hun verblijf worden de deelnemers in de gelegenheid gesteld hun vakkennis te vergroten, andere onderzoekers in Nederland en Vlaanderen te ontmoeten en hun onderwijs- en onderzoeksvaardigheden te vergroten. Tevens zal de aanwezigheid van dit viertal aan het inzicht in de academische en geestelijke cultuur van Rusland en Oekraïne bijdragen.

In het kader van dit verblijf organiseert het IVOC op 10 november 1999 het symposium Religious education: developments and perspectives in the former USSR (Russia, Ukraine) and in the Netherlands. Aan het symposium zullen de vier Russische/Oekraïense onderzoekers en twee Nijmeegse hoogleraren hun bijdrage leveren.

Het project is voorbereid door een werkgroep bestaande uit medewerkers van de Universiteiten van Nijmegen en Leuven, met steun van Pax Christi Internationaal. Ondersteunende instellingen zijn het pauselijk Instituut voor Oosters Christendom in Rome (Orientale), het Keston Institute in Oxford en de theologische faculteiten van de Westfälische Wilhelmsuniversität in Münster.

"Prospekt 2002" is uniek in zijn soort als stimulans voor de ontwikkeling van de theologie als academische discipline en draagt bij aan een beter academisch klimaat en nauwe contacten tussen een aantal Oost-Europese en West-Europese instellingen voor geesteswetenschappen. Het project wordt gefinancierd vanuit particuliere fondsen.

Deel: ' Theologen uit Rusland en Oekraine op KU Nijmegen '
Lees ook