Therapeutische werking dieren op gezondheid bij studiedag Larenstein


Studiedag therepeutische werking dieren in gezondheidszorg op 2 oktober bij van Hall Larenstein Velp

VELP, 20070927 -- Een hond die een schakel kan zijn bij een sociaal isolement of stimulans kan geven aan het empatisch vermogen van een kind. Het is wetenschappelijk bewezen dat dieren een positief effect hebben op de mens, zowel psychisch als somatisch. Het gezelschapsdier wordt ingezet als hulpmiddel bij therapien binnen verschillende disciplines. Daarnaast vindt er tal van activiteiten plaats binnen zorginstellingen waaraan dieren deelnemen. In Nederland staat dit onderwerp nog in de kinderschoenen en wordt er nog weinig gedaan op het gebied van dieren in de zorg. De oorzaak hiervan is onwetendheid, gebrek aan de juiste kennis en terughoudendheid. Van Hall Larenstein organiseert daarom op dinsdag 2 oktober in Velp een studiedag waarbij de therapeutische werking van het dier in de gezondheidszorg centraal staat.

Op de studiedag belichten (medische) deskundigen het onderwerp vanuit verschillende invalshoeken. Bezoekers kunnen in themasessies kennismaken met unieke projecten uit de praktijk, afkomstig vanuit bekende zorgorganisaties. Het doel van de studiedag is om de effectiviteit van het dier in de zorg te benadrukken, bestaande drempels binnen dit werkveld weg te nemen en een begin maken van een stukje kwaliteitswaarborging. Het opstarten van samenwerking tussen de `mensdeskundigen'aan de ene kant en de `dierdeskundigen' aan de andere kant staat eveneens centraal.

Onder leiding van dagvoorzitter Dr. Nienke Endenburg zullen verschillende deskundigen aan het woord komen. Nienke Endenburg is GZ psycholoog, doet onderzoek voor het `Multidisciplinair Ondezoekscentrum voor Mens-Gezelschapsdier Studies' en is tevens senior docent op de faculteit Diergeneeskunde aan de Universiteit Utrecht. Endenburg is begin jaren '90 gestart met het wetenschappelijk onderzoek naar de mens-dier relatie in Nederland. Dit maakt haar tot d deskundige op dit gebied. Naast Nienke Endenburg werken o.a. verslavingsnetwerk Novadic-Kentron, GGNet en het Wilhelmina Kinderziekenhuis mee aan deze studiedag.


Deel: ' Therapeutische werking dieren op gezondheid bij studiedag Larenstein '
Lees ook