Ingezonden persbericht

Rotterdam, 20 februari 2003

PERSBERICHT/UITNODIGING
België-Nederland. Jonge Marokkanen in opstand?

DE THERMOMETER/Slotdebat Scheve Ogen
ZAAL DE UNIE
Dinsdag 25 februari 2003, 20.00 uur

BELGIË-NEDERLAND. JONGE MAROKKANEN IN OPSTAND?
Een debat met Ahmed Dadou, Leonard Geluk en Marco Van Haegenborgh. Een gesproken column van Mohammed Benzakour.
Moderator: Liesbeth Levy.

In Antwerpen liepen -in de laatste maanden van 2002- de tegenstellingen flink op tussen migrantengroepen en de Vlaamse autochtone bevolking. Het Vlaams Blok en de Europese Arabische Liga zijn de opvallendste spelers in een politiek maatschappelijke strijd die door polarisatie wordt gekenmerkt. Door het Vlaamse nationalisme, tot op zekere hoogte vergelijkbaar met politiek nationalisme in andere Europese landen en de duidelijke aanwezigheid van islamitische en joodse bevolkingsgroepen heeft het conflict in Antwerpen een internationale lading gekregen. Ook voor Nederland is de vraag aan de orde in hoeverre Antwerpse toestanden hier kunnen ontstaan. De aanslagen van 11 september 2001 en de verschijning van Pim Fortuyn op het politieke toneel hebben duidelijk gemaakt dat ook in Nederland polarisatie en etnische tegenstellingen sneller kunnen groeien dan de vele bewonderaars van het poldermodel voor mogelijk hielden. Hoe voorkomen we de Antwerpse toestanden in Nederland? Discriminatie, wantrouwen tegenover de politie, achterstelling op de arbeidsmarkt, het zich niet welkom voelen in de samenleving en segregatie lijken de belangrijkste oorzaken te zijn van de woede en teleurstelling die in Antwerpen onder de migrantenjongeren leven.

In het THERMOMETERdebat/Slotdebat van Scheve Ogen komt de situatie in Antwerpen uitvoerig aan bod en wordt de balans opgemaakt of er in Rotterdam en andere grote steden in Nederland een dergelijke etnische conflicthaard schuilt.

Ahmed Dadou, vast panellid Lagerhuis en mede initiatiefnemer van Koerswijziging. Leonard Geluk, fractievoorzitter CDA Rotterdam.
Marco Van Haegenborgh, Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding (België). Mohammed Benzakour, publicist en vm. columnist de Volkskrant. Liesbeth Levy, filosoof en hoofd afdeling debat Rotterdamse Kunststichting.

Scheve Ogen is een samenwerkingsproject van Forum (Instituut voor Multiculturele ontwikkeling), politiek-cultureel centrum De Balie, RKS/De Unie en het Instituut voor Publiek en Politiek (IPP). DE THERMOMETER is een samenwerkingsverband van het Landelijk Bureau ter bestrijding van Rassendiscriminatie (LBR) en de Stedelijke Adviescommissie Multiculturele Stad (SAMS) en de Rotterdamse Kunststichting (RKS).

Datum : dinsdag 25 februari 2003
Plaats : Zaal de Unie, Mauritsweg 34, Rotterdam
Aanvang : 20.00 uur
Toegang : gratis
Reserveren : sterk aanbevolen, (010) 433 35 34 (ma. t/m vr. van 11.00-17.00 uur) of rks@rks.nl Informatie : RKS Shervin Nekuee (010) 433 58 33, LBR Jeroen Visser (010) 201 02 01, SAMS Leo Balai (010) 213 30 81. Zie: www.rks.nl, www.lbr.nl.

Deel: ' Thermometer-debat Scheve Ogen in Rotterdam '
Lees ook