D66 Nieuws


Thom de Graaf in nieuw D66-tijdschrift DiXiT: 'Paars is niet heilig'

Op zaterdag 6 februari 1999, overhandigt D66-partijvoorzitter Tom Kok op het partijcongres in Veldhoven het eerste exemplaar van het nieuwe D66-tijdschrift DiXiT aan Tweede-Kamerfractieleider Thom de Graaf.

In dit 0-nummer onder andere:

- Thom de Graaf vertelt waarom Paars niet heilig is en hoe het democratische gat in Europa moet worden gedicht.

Verder o.a. aandacht voor

- het tracé van twist en twijfel, de Betuwelijn, en
- Jan Hoekema over burgemeestersbenoemingen in de 'caroussel voor kongsi's'.

DiXiT belicht actuale politieke kwesties vanuit alle geledingen en gremia van de politieke partij D66, van Europees parlement tot gemeenteraad en van de Staten tot Eerste en Tweede Kamer. DiXiT is een gezamenlijke uitgave van de politieke partij D66 en haar Opleidingscentrum. Het blad verschijnt tussen de recessen tot circa twintig nummers per jaar. Leden van D66 kunnen zich in dit introductiejaar abonneren voor f 57,50, niet-leden betalen f 70,-. Ter kennismaking ontvangen alle D66-leden het 0-nummer van DiXiT zaterdag aanstaande gratis bij de post. De eerste exemplaren zullen na de speech van Thom de Graaf beschikbaar zijn op het D66 congres in Veldhoven. Het nulnummer is vanaf maandag aanvraagbaar bij het Landelijk Secretariaat Telefoon 070-3566066.

Zoekwoorden:

Deel: ' Thom de Graaf in D66-tijdschrift 'Paars is niet heilig' '
Lees ook