Universiteit van Amsterdam


Thorbecke-lezing door Hans van Mierlo

Maandagavond 17 januari 2000 zal mr. H.A.F.M.O van Mierlo, mede-oprichter en voormalig politiek leider van D66, de tweede Thorbecke-lezing houden. Deze lezing wordt jaarlijks georganiseerd door de Vereniging voor Democratisch Bestuur en Vertegenwoordiging Thorbecke. Dit jaar wordt de lezing in Amsterdam gehouden, in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam.

In deze tweede Thorbecke-lezing staat het functioneren van de democratie centraal. Van Mierlo belicht tweehonderd jaar moderne democratie in Nederland en in Europa. Hij bespreekt de huidige stand van zaken van de democratie in Nederland en kijkt met een analyserende blik terug op de politieke veranderingen van de afgelopen dertig jaar.

De lezing vindt plaats in de Aula van de Universiteit van Amsterdam, Singel 411, en wordt om 20.00 uur geopend door dr. S.J. Noorda, voorzitter van het College van Bestuur van de UvA. De politicoloog dr. Ph. van Praag plaatst in een kort coreferaat enkele kanttekeningen bij de lezing. Drs. W. Breedveld, voorzitter van de Vereniging Thorbecke, leidt de discussie en sluit de avond af. De toegang is gratis.

Deel: ' Thorbecke-lezing door Hans van Mierlo bij UVA '
Lees ook