Ingezonden persbericht


Leidschendam, 27 september 2001

THUISWINKELBRANCHE VRAAGT KLANTEN TOESTEMMING VOOR COMMERCIELE E-MAILS

De Nederlandse Thuiswinkel Organisatie, kortweg Thuiswinkel.org, vraagt vanaf nu klanten expliciet om toestemming voor commerciële boodschappen per e-mail. Dit is de Thuiswinkel Organisatie overeengekomen met de Consumentenbond. De Consumentenbond heeft al lange tijd aangedrongen op een regeling voor het versturen van commerciële boodschappen per e-mail door bedrijven. De overeengekomen regeling past binnen de Wet bescherming persoonsgegevens die op 1 september j.l. in werking is getreden.

Alle 70 bedrijven vertegenwoordigd in de branche verkopen op afstand aan consumenten (via internet, telefoon, catalogus, etc.) die het keurmerk Thuiswinkel Waarborg voeren, verplichten zich ertoe zich aan deze afspraken te houden. De aangesloten bedrijven vertegenwoordigen in omzet meer dan 80% van de branche.

REGELING

Bij Thuiswinkel.org aangesloten bedrijven verplichten zich om op het ogenblik dat consument hun gegevens achterlaten op de website, hen te informeren over wat er met hun gegevens gebeurt. Tevens vragen ze consumenten toestemming voor het ontvangen van commerciële e'mails. Dit gebeurt door middel van de presentatie aan consumenten van een JA- en een NEE-box op een relevante webpagina. Het bedrijf mag de JA-box vooraf hebben aangevinkt; de consument bepaalt met het (ver)plaatsen van het vinkje of hij wel of geen commerciële e-mails wil ontvangen. Om verder te gaan, klikt de consument op de button OK. Tevens is met de Consumentenbond afgesproken dat voor het verstrekken van e-mail adressen aan derden dezelfde mogelijkheden open staan voor consumenten: de consument bepaalt.

OPT-OUT/OPT-IN

Op dit moment geldt in Nederland voor het versturen van commerciële e-mails en reclame een opt-OUT regime: e-mails mogen worden gestuurd totdat de ontvanger heeft aangegeven hierop geen prijs te stellen. Een en ander is uitgewerkt in de Code Verspreiding Ongevraagde Reclame via e-mail die is opgenomen in de Nederlandse Reclame Code.

Thuiswinkel.org loopt met deze praktijk vooruit op de nationale en Europese discussies rond het onderwerp. ~De overeengekomen regeling, voortkomend uit zelfregulering van de branche, kan ook op Europees niveau gevolgen hebben⤮, aldus Wijnand Jongen, directeur van Thuiswinkel.org. oeHet is op Europees vlak voor het eerst dat een brancheorganisatie en een nationale Consumentenbond afspraken hebben gemaakt over een werkbare praktijk⤮, aldus Jongen die toevoegt: ~Belangrijker dan het predicaat opt IN of opt OUT voor e-mail is het feit dat we een regeling met elkaar hebben getroffen waarvan we beiden denken dat die in het belang van de consument is. Met de overeengekomen regeling zorgen wij ervoor dat consumenten meegedeeld wordt wat er met hun e-mailadres gebeurt, en dat de leden van Thuiswinkel.org consumenten verplicht de mogelijkheid moeten bieden aan te geven of zij wel of geen commerciële e-mails willen ontvangen. Dat is in het belang van consumenten én bedrijven, die beide gebaat zijn bij een consumentvriendelijke afleveringsoptie voor e-mail. Een bewijs dat zelfregulering werkt⤮, aldus Jongen, die zegt dat veel leden al in die mogelijkheid voorzien, maar het toch nog tijd kan duren voor de implementatie van de regeling op álle betrokken websites van aangesloten leden een feit is.

ONGEVRAAGDE COMMERCI<LE E-MAILS

Ongevraagde commerciële e-mails van de leden van Thuiswinkel.org dienen te voldoen aan de zelfregulering, zoals vastgesteld in de Nederlandse Reclame Code en de EMOTA-richtlijn. Deze houdt onder meer in dat de e-mail als reclame te herkennen is en dat iedere e-mail duidelijk vermeldt hoe je je uit het bestand kunt laten verwijderen. De EMOTA is de Europese koepelorganisatie van 17 nationale brancheorganisaties die bedrijven vertegenwoordigen die verkopen op afstand aan consumenten.

THUISWINKEL.ORG

De Nederlandse Thuiswinkel Organisatie, kortweg Thuiswinkel.org, richt zich als brancheorganisatie op het behartigen van de belangen van alle bedrijven die producten en/of diensten verkopen op afstand aan consumenten.

Leden van Thuiswinkel.org hebben het recht het keurmerk Thuiswinkel Waarborg te voeren. Leden die het keurmerk Thuiswinkel Waarborg voeren werken volgens de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel die zijn vastgesteld in overleg met de Consumentenbond. Zij hebben zich ook bindend verklaard aan uitspraken van de Geschillencommissie Thuiswinkel, waarin ook de Consumentenbond zitting heeft.

De vereniging telt momenteel ruim 70 leden en stelt zicht ten doel als spreekbuis te fungeren voor haar leden en de zelfregulering binnen de branche te bevorderen. Daarnaast is het uitwisselen van kennis en informatie onder haar leden en met derden een belangrijke doelstelling.

Thuiswinkel.org vertegenwoordigt zo⤮n 3 miljard gulden aan detailhandelsomzet en realiseerde in 2000 een toename in omzet van ruim 16% (cijfers CBS).


- EINDE BERICHT -

Achtergrondinformatie (niet voor publicatie):

Nederlandse Thuiswinkel Organisatie

Thuiswinkel.org

Directeur: drs. Wijnand A.M. Jongen MBA

Bezoekadres: Overgoo 11, 2266 JZPostadres: Postbus 262, 2260 AG LEIDSCHENDAM

Telefoon: 070 3270099

Fax: 070 3200099

E-mail: wijnandjongen@thuiswinkel.org

Website: www.thuiswinkel.org

Website : www.thuiswinkelawards.nl

Website : www.thuiswinkelwaarborg.nl

Deel: ' Thuiswinkel.org vraagt klant toestemming commerciele e-mails '
Lees ook